C# Veritabanındaki Bir Alandaki Bütün Kayıtları Güncelleme

Veritabanındaki Bir alandaki kayıtlarının tamamını güncelleme.
Burada sınıf tablosundaki Tekrar adlı alandaki bütün kayıtların değerini 0 olarak değiştiriyor.

{
string bağlantı, sql;
bağlantı="Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0; Data Source=okul.accdb";
sql ="UPDATE sınıf set Tekrar=0";
OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
bağlan.Open();
OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sql, bağlan);
kaydet.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
bağlan.Close();
datagridviewdegoster();
}

641 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir