C# Yön tuşları ile nesne hareketi

Butonu hareket ettirme.

Kullandığımız tuşlar (A,S,D,W)


private void button1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
 {
 if (e.KeyChar == (char)Keys.D)
 {
 button1.Left += 10;
 }
 if (e.KeyChar == (char)Keys.A)
 {
 button1.Left -= 10;
 }
 if (e.KeyChar == (char)Keys.W)
 {
 button1.Top -= 10;
 }
 if (e.KeyChar == (char)Keys.S)
 {
 button1.Top += 10;
 }

 }

C# Yön Tuşları ile Nesne Hareket Ettirme 2.Yol


protected override bool ProcessDialogKey(Keys keyData)
{
// Sol yön tuşunu kontrol eden if bloğu
if (keyData == Keys.Left && button1.Left > 0)
button1.Location = new Point(button1.Left - 10, button1.Top);
// Sağ yön tuşunu kontrol eden if bloğu
else if (keyData == Keys.Right && button1.Right < this.Size.Width)
button1.Location = new Point(button1.Left + 10, button1.Top);
// Yukarı yön tuşunu kontrol eden if bloğu
else if (keyData == Keys.Up && button1.Top > 0)
button1.Location = new Point(button1.Left, button1.Top - 10);
// Aşağı yön tuşunu kontrol eden if bloğu
else if (keyData == Keys.Down && button1.Bottom < this.Size.Height - 50)
button1.Location = new Point(button1.Left, button1.Top + 10);
return base.ProcessDialogKey(keyData);
}

755 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir