C# Ziyaretçi Defteri Uygulaması

C# Ziyaretçi Defteri Uygulaması

Ziyaretçi Defteri Başlangıç Ekranı(Form1)

Kullanıcı ve Şifreyi Girince Admin Paneli Açılacak(Form2)

Gönderilen Mesajı Onaylama,Silme,Okuma Sekmeleri(Form3)

Baglanti Satırımızı Yazıyoruz.

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=ziyaretci.accdb");
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=ziyaretci.accdb");
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 a = new Form2();
a.Show();
this.Hide();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
baglan.Open();
OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand("INSERT INTO admin([ad],[email],[mesaj])Values(@ad,@email,@msj)", baglan);
kaydet.Parameters.AddWithValue("@ad", textBox1.Text);
kaydet.Parameters.AddWithValue("@email", textBox3.Text);
kaydet.Parameters.AddWithValue("@msj", textBox2.Text);
kaydet.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
MessageBox.Show("Mesajınız Gönderildi Admin Onayından Sonra Yayınlanacak.");
}
public Form2()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text == "admin" && textBox2.Text == "123")
{
Form3 a = new Form3();
a.Show();
this.Hide();
}
else
{
MessageBox.Show("Lütfen Kullanıcı Adı ve Şifreyi Giriniz");
}
public Form3()
{
InitializeComponent();
}
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=ziyaretci.accdb");
OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
void guncel()
{
string sorgu = "Select * From admin";
baglan.Open();
OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
DataSet goster = new DataSet();
getir.Fill(goster, "admin");
dataGridView1.DataSource = goster.Tables["admin"];
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "Sıra";
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Ad-Soyad";
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Email";
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Mesaj";
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "Durum";
getir.Dispose();
baglan.Close();
}
void guncel2()
{
string sorgu = "Select * From admin";
baglan.Open();
OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
DataSet goster = new DataSet();
getir.Fill(goster, "admin");
dataGridView2.DataSource = goster.Tables["admin"];
dataGridView2.Columns[0].HeaderText = "Sıra";
dataGridView2.Columns[1].HeaderText = "Ad-Soyad";
dataGridView2.Columns[2].HeaderText = "Email";
dataGridView2.Columns[3].HeaderText = "Mesaj";
dataGridView2.Columns[4].HeaderText = "Durum";
getir.Dispose();
baglan.Close();
}
void guncel3()
{
string sorgu = "Select * From admin";
baglan.Open();
OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
DataSet goster = new DataSet();
getir.Fill(goster, "admin");
dataGridView3.DataSource = goster.Tables["admin"];
dataGridView3.Columns[0].HeaderText = "Sıra";
dataGridView3.Columns[1].HeaderText = "Ad-Soyad";
dataGridView3.Columns[2].HeaderText = "Email";
dataGridView3.Columns[3].HeaderText = "Mesaj";
dataGridView3.Columns[4].HeaderText = "Durum";
getir.Dispose();
baglan.Close();
}
void sil()
{
DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Kaydı Silmek istediğinizden Eminmisiniz ?", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
baglan.Open();
kmt.Connection = baglan;
kmt.CommandText = "DELETE FROM admin WHERE sira='" + dataGridView2.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";
kmt.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
guncel2();
}
}
void ekle()
{
DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Kaydı Onaylamak istediğinizden Eminmisiniz ?", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
baglan.Open();
OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand();
kaydet.Connection = baglan;
kaydet.CommandText = "INSERT INTO admin([durum])Values(@durum) sira='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";
kaydet.Parameters.AddWithValue("@durum", "ONAYLANDI");
kaydet.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
guncel();
}
}
private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
{
guncel();
guncel2();
guncel3();
textBox1.Enabled = false;
textBox2.Enabled = false;
textBox3.Enabled = false;
}

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
ekle();
}

private void dataGridView2_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
sil();
}

private void dataGridView3_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
int secili = dataGridView3.SelectedCells[0].RowIndex;
textBox1.Text = dataGridView3.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
textBox2.Text = dataGridView3.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView3.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form1 a = new Form1();
a.Show();
this.Hide();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}

1.719 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri