Category: Dökümanlar

Bilişim Teknolojileri Temelleri, Paket Programlar,Temel Elektronik, Bilişim Teknik Resmi,Programlama Temelleri, Mesleki Gelişim,Dökümanlar, Zümreler,Yıllık Planlar

0

Ortaöğretimde Sınıf Geçme

Doğrudan Sınıf Geçme Madde 33 — Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. (Değişik: R.G. 12.06.2008;26904) (*) Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda...

0

Teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirme

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür...