Category: Özetler

0

İnkılap Tarihi ile İlgili Çalışma Notları2

*İzmir’in işgali ile→Silahlı direniş başladı +kongreler başladı+padişah yurdu kurtaramayacağını anladı. *1.Dünya Savaşı sonunda→ M.Kemal Yıldırım Orduları Komutanı *Samsun’a gitme amacı→Milli birlik *Amasya Genelgesi ile → Ordu müfettişliği görevine son verildi *Sivas Kongr→Milli kongreler birleşti....

0

4982 Bilgi Edinme Kanunu Soru Cevap

1 -) Bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz kaç gün içinde yapılır? A-) 10 B-) 15 C-) 20 D-) 30 Cevap : B 2 -) TBMM, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulundan gelen raporu ne kadar...

0

Bilgi Edinme Kanunu Özet

Başvurlar belgeler kurum tarafından 15 gün içinde sağlanır. Ancak başka kuruma başvurulması durumunda 30 gün. sürenin uzatılması 15 gün içinde bildirilir. İstenilen Bilgi reddedildiğinde 15 gün içinde itiraz edilebilir. Kurulda itiraz kararını 30 gün...

0

Resmi Yazışma Kuralları

Resmi Yazı: Kamu kurum  ve kuruluşların kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı resmi belge , resmi bilgi ve elektronik belge. Resmi Belge : Gönderilen veya saklanılan belli standart...