Category: Müdür Yardımcılığı Sınavı

0

Müdür Yardımcılığı Soruları-4

  ANAOKULLARINDA: ÖĞRENCİ SAYISI 100-201 E KADAR 1 201 VE DAHA FAZLASI 2 MÜDÜR YARDIMCISI NORM KADROSO VERİLİR. 1.415 defa okundu.

0

Müdür Yardımcılığı Soruları-3

1. Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir. a)1         b)2           c)3          d)5                 CEVAP:2 2. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’ne göre sicil raporları her yıl hangi ayda doldurulur? A) Ocak    B) Ekim    ...

0

Müdür Yardımcılığı Soruları-2

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SORU BANKASI-2 1. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğrencileri,ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda,yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun,yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki,insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek ,aşağıdakilerden hangisinin amaç ve...

1

Müdür Yardımcılığı Soruları-1

Sınavda Çıkacak Tahmini Soru Sayısı 1. Aşağıdakilerin hangisi kamu hukukunun bölümlerinden değildir? A)Medeni Hukuk B)İdare Hukuku C)Ceza Hukuku D)Mali Hukuk Cevap:A 5.038 defa okundu.

0

ANAYASA HUKUKU SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

ANAYASA HUKUKU  SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir? A) Sayıştay B) Anayasa Mahkemesi C) Danıştay D) Yargıtay E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Meclis bir yasama yılında en çok...

1

GENEL KÜLTÜR

GENEL KÜLTÜR  (15 Soru Çıkacak)  *Ziya Paşa→Harabat-Şiir ve İnşa-Zafername *Şinasi→Tercümanı Ahval-Tasfiri Efkâr Mukaddimesi-Şair Evlenmesi 2.593 defa okundu.

0

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU ÖZET

657  DEVLET MEMURLARI KANUNU ÖZET *İstekte bulunarak görevinden çekilen bir memurun bekleme süresi→1 ay *Çekilme şartlarına uyarak memurluktan ayrılan memur aradan 6 ay geçmeden memurluğa geri atanamaz. *Devlet memurluğunun sona erme sebepleri→    27.776 defa...

0

BİLGİ EDİNME KANUNU

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU( 24 Nisan 2004) *Demokratik, şeffaf, eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkesi sonucu *Gizlilik ilkesinin giderilmesi + halkın denetimine açıklık 1.104 defa okundu.

0

1702 SAYILI KANUN

1702 SAYILI KANUN TERFİ VE TECZİYE *Kıdem adaylık kalkınca hesap edilir. *Yoklama, imtihan evrakını zamanında teslim etmeyen öğretmene→ihtar cezası *İkinci defa yaparsa→Tevbih 1.158 defa okundu.

0

ÖZEL EĞİTİM KANUNU

573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM *Sertifika denkliğini→MEB belirler *Aile kursa katılınca iaşesi→Bakanlıkça karşılanır *Özel eğitim ve sınıf programlarının amacı→akranların yeterliliğine ulaştırmak 378 defa okundu.