C# Emlak Takip Sistemi

 

C#DA BASİT BİR EMLAK TAKİP SİSTEMİ

Form2 a = new Form2();
//Kullanıcı adı ve şifre yi girerek programa giriş yapılır.
private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
  if (textBox1.Text == "sinavevi")
  {
    if (textBox2.Text == "sinavevi")
    {
    this.Visible = false;
    a.ShowDialog();
    }
  }
     if (textBox2.Text != "sinavevi")
     {
     MessageBox.Show("Girmiş olduğunuz Kullanıcı Adı / Şifre yanlıştır. Lütfen tekrar deneyiniz.", "Hata");
     }

}
//Bugünün tarihini ve saatini label4 ve label5'e yazdırır.
 private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
 label4.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
 label5.Text = DateTime.Now.ToShortDateString();
}

 

//kaydet butonunun DataGridWiew' i.
private void tablo1()

{

string baglanti, sorgu;

baglanti ="provider=Microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";

sorgu ="select*from musteri";

 OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglanti);

yeni.Open();

OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);

DataSet goster = new DataSet();

getir.Fill(goster,"musteri");

getir.Dispose();
yeni.Close();

}

{
try

{
string baglanti, sorgu;

ba§lantİ =
"provider=Microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";

 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(baglanti);

 OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);

baglan.Open();
uygula.ExecuteNonQuery();

baglan.Close();

tablo1();

}

catch

{
MessageBox.Show("Lutfen Bos Alan Birakmayiniz");

}
}

//kaydet butonu.

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

dataGridView1.DataSource = goster.Tables["musteri"];

sorgu ="insert into mUsteri([MUSTERINO],[MUSTERIADI],[MUSTERISOYADI],[CEPTEL],[FIYATI],[TURU])VALUES('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + comboBox1.Text + "','" + comboBox2.Text + "')";

5.412 defa okundu.

4 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir