Collatz Problemi

Dolu tanesi sayıları olarak da bilinen problem, girilecek bir pozitif tamsayı ile başlayan bir sayı dizisi oluşturmaya dayanır. Dizinin her bir elemanı, bir önceki sayı kullanılarak şu kural dahilinde hesaplanır:
Eğer sayı çift ise bir sonraki sayı bu sayının yarısı, tek ise üç katının bir fazlası olacaktır. Böylece ilk sayısı verilen bir sayı dizisi oluşturulur.
Örneğin, ilk sayı 7 ise dizi şu şekilde oluşacaktır:
7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1,…
Ya da ilk sayı 21 ise,
21, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, …
Görüldüğü gibi dizi 1 sayısına ulaştığı anda sonsuz döngüye girmektedir. Aslında başlangıç sayısı olarak ne girersek girelim dizi her zaman 1 sayısına ulaşmaktadır,
ama bu durum henüz matematiksel olarak kanıtlanamamıştır…

int i,s,max,j;
int[] sayi=new int[100];
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
s = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
j=Convert.ToInt32(textBox2.Text);
listBox1.Items.Add(s.ToString());
max = s;
for(i=1; i<=j; i++) { if (s % 2 == 0) { s = s / 2; listBox1.Items.Add(s.ToString()); if (s > max) max = s; }

else // if (s%2==1)
{ s = (3 * s) + 1; listBox1.Items.Add(s.ToString()); if (s > max) max = s; }
}
textBox3.Text = max.ToString();
}

1.125 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir