Combobox Özellikleri ve Örneği

Combobox Nesnesinin Özellikleri ve Kullanımı ile ilgili bilgiler

Kod ile eleman eklemek için:

comboBox1.Items.Add(“Adana”);

comboBox1.Items.Add(“Afyon”);

comboBox1.Items.Add(“Ankara”);

 

Başka bir kontroldeki veri eklemek için:

string il = textBox1.Text;

comboBox1.Items.Add(il);

Comboboxın eleman sayısını bulmak:

int a = comboBox1.Items.Count;

Comboboxın istenilen elemanı üzerinde işlem yapmak:

textBox1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();

Comboboxın içeriğini silmek:

comboBox1.Items.Clear();

Comboboxın items.indexof özelliği: ComboBox’ta eleman aramak için kullanılır. Eğer belirtilen eleman var ise sıra numarasını ,  yok ise -1  değerini döndürür. Sıra numarası 0 dan başlamaktadır.

Items.Contains Özelliği: ComboBox’ta eleman aramak için kullanılır.Eğer belirtilen eleman var ise true , yok ise false  değerini döndürür.

FindStringExact Özelliği:ComboBox’ta eleman aramak için kullanılır.Eğer belirtilen eleman var ise sıra numarasını , yok ise -1  değerini döndürür.

FindString Özelliği: ComboBox’ta eleman aramak için kullanılır.Eğer belirtilen metnin karakter sıraları comboBox’taki harhangi bir  elemanın karakter sıraları ile eşleşiyorsa  ise sıra numarasını , tersi ise -1  değerini döndürür

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
  comboBox1.Items.Add("ankara");
  comboBox1.Items.Add("konya");
  comboBox1.Items.Add("izmir");

  //comboBox1.Text = "Şehirler";

  // comboBox1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();

    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      comboBox1.Items.Clear();
    }
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 label2.Text=comboBox1.Items.Count.ToString();
 }
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
int a;
label2.Text = comboBox1.Items.IndexOf(textBox1.Text).ToString();
a = int.Parse(label2.Text);
comboBox1.Text = comboBox1.Items[a].ToString();
 }
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 {
comboBox1.Items.Add("ankara");
comboBox1.Items.Add("konya");
 comboBox1.Items.Add("izmir");
 }
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 //label2.Text = comboBox1.FindString(textBox1.Text).ToString();
 label2.Text = comboBox1.FindStringExact(textBox1.Text).ToString();
 }

4.097 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri