Değişken Nedir, Nasıl Tanımlanır C#-Ders1

Program yazarken, bazı verilerin daha sonra kullanılmak üzere bir yerde tutulması gerekebilir.

Örneğin bir hesaplama yapılırken, önceden hesaplanmış verileri kullanmak istenirse, bu verileri tekrar hesaplamak yerine hafızada tutmak performansı artıracaktır. Veya veritabanından alınan bir kullanıcı isminin hafızada tutulması, bu değer her istendiğinde veritabanına bağlanıp alınmasına tercih edilmelidir. Verilerin bu şekilde hafızada tutulması değişkenler ile sağlanır.

Değişkenler farklı türde verileri tuttukları için, farklı tiplere sahip olabilirler. Bir negatif veya pozitif sayıyı tutan değişken ile yazı tutan bir değişken farklı tiplere sahiptirler.

int sayi;

string kelime;

Tanımlanan değişkenlerin tipleri değişken isminden önce belirtilir.

Değişken isimlerini belirlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

  •  Boşluk, nokta, soru işareti, noktalı virgül, çift tırnak, tek tırnak, aritmetik operatörler, karşılaştırma ve atama operatörleri, parantezler kullanılamaz.
  • Sayı ile başlayamaz.
  • Visual C#.NET dilinde tanımlı anahtar kelimeler kullanılamaz
  • Değişken isminin ilk karakteri bir harf olmalıdır.
  • Değişken ismi oluşturulurken, diğer karakterler, harf, rakam ya da alt çizgi (-) sembolü olabilir.
  •  Kullanılan harflerin küçük ya da büyük harf olmasının önemi yoktur.
  • Değişken isim uzunlukları 16383 karaktere kadar olabilir.
  • Değişken isimleri içinde diğer semboller(+,-,/ ,boşluk vb) bulunmamalıdır.

Not:  Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılırsa, farklı dil seçenekli işletim sistemlerinde çalışma anında hata üretecektir.

Hatalı bazı değişken tanımları:

int int;
short (sayi);
int 333sayisi;
string “kelime”;
string <isim>;

Aynı tipteki değişkenler tek bir satır içinde tanımlanabilir.
int sayi1, sayi2;
Değişkenlere değer atamak = operatörü ile yapılır. Eşitliğin sağ tarafındaki değer, sol tarafta bulunan değişkene atanır. Dolayısıyla sağ taraftaki ifadenin değeri değişmez.
sayi1 = 10;
sayi2 = sayi1;

Değişkenler tanımlandıkları sırada başlangıç değeri alabilirler.
string isim = “Enis Günesen”;

Değişkenler program içinde, tuttukları verilere ulaşmak için kullanılır. Ancak değişkenlere ulaşmak, tanımlandıkları yerde veya alt bloklarda mümkündür. Bu kavrama değişkenlerin kapsam alanı (Scope) denir.
Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz.

Sabit Nedir, Nasıl Tanımlanır

Sabit, sürekli aynı değeri tutan değişkendir. Uygulamanın çalışması boyunca değişmeyen bir değer kullanılıyorsa sabit kullanılması, kodun kolay okunmasını sağlayacaktır.
Sabitler tanımlandıktan sonra değiştirilemeyeceği için, tanımlandıkları anda değerlerinin verilmesi gerekir.
const int x = 1;
Sabitlerin kapsam alanları değişkenler ile aynıdır.

Veri Tipleri

Veri tipi, değişkenlerin tuttukları değerlerin türünü ve bellekte tutulacak boyutunu tanımlar. Değişkenleri veri tipleri ile tanımlarken verinin boyutuna göre bir veri tipi seçilmelidir.

 

Visual C# içinde kullanılacak veri türleri aşağıda verilmiştir.

SByte  : -128 ile 127 arasında işaretli tamsayıları tanımlamak için kullanılır. Bir byte’lık yer işgal eder. Bu tipler Visual C#’ta (CTS-Common Type System) System.SByte olarak kullanılır.

Örnek: sbyte Urun_Kodu;

Short: Bu tür sayısal değerler 2 baytlık yer işgal eder. İşaretli tam sayıdır. .NET’te (CTS-Common Type System) System. Int16 olarak kullanılır.

Örnek: short a;

Int: Bu tür sayısal değerler 4 baytlık yer işgal ederler. İşaretli tamsayıdır. Bu tipler .NET’te (CTS-Common Type System) System.Int32 olarak kullanılır.

Örnek: int sayi;

Long:  Bu tür sayısal değerler 8 baytlık yer işgal ederler. İşaretli tamsayıdır. Bu tipler .NET’te (CTS-Common Type System) System.Int64 olarak kullanılır.

Örnek: long miktar;

Float
 :
Bu tür sayısal değerler 4 baytlık yer işgal ederler. Ondalık sayı tipidir. Bu tipler .NET’te (CTS-Common Type System) System.Single olarak kullanılır.

Örnek: float sonuc;

Double: Bu tür sayısal değerler 8 baytlık yer işgal ederler. Ondalık sayı tipidir. Bu tipler .NET’te (CTS-Common Type System) System.Double olarak kullanılır.

Örnek: double ort;

Decimal: Bu tür sayısal değerler 16 baytlık yer işgal ederler. Bu tipler .NET’te (CTS-Common Type System) System.Decimal olarak kullanılır.

Örnek: decimal toplam;

Bool: Bu tür sayısal değerler 2 baytlık yer işgal ederler. TrueFalse ya da YesNo gibi iki durumlu değerlerden birini içerir. Bu tipler .NET’te (CTS-Common Type System) System.Boolean olarak kullanılır.

Örnek: bool Evet_Hayir;

DateTime: Bu tür veri tipleri 8 baytlık yer işgal derler. Tarih ve zaman bilgilerini içerir .NET’te (CTS-Common Type System) System DatetTime olarak kullanılır.

System.DateTime tarih;

Char Karakter Bilgileri içerir. Bu tür veriler 2baytlık yer işgal eder. En fazla 65535 karakter içeri. Bu tipler .NET’te (CTS-Common Type System) System.Char olarak kullanılınır.

Örnek: char Erkek_Kadın;

String 2 Milyar karakter kadar bilgiyi içerebilir. Bu tipler .NET’te (CTS-Common Type System) System.String olarak kullanılır.

Örnek: string FirmaAdi;

466 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir