Değişken Nedir

Değişkenler, verileri bellekte tutmak için kullanılır. Her tanımlanan değişken, bellekte belli bir yer ayrılmasına neden olur. Değişkenin içerisine programın herhangi bir yerinde farklı değerler atanabilir. İçerisinde değer bulunduran bir değişkene yeni bir değer atandığında eski değer kaybolur, yerine bu yeni değer tutulur. ‘Değişken’ adını da bu yüzden alır.

Değişkenler tanımlanırken değişken isminin başına “$” (dolar işareti) konulur.

Değişkenler (ç, ğ, ü, ö, ş ı, İ gibi Türkçe karakterler hariç) bir harf ya da ‘_’ işareti ile başlayabilir.

Değişken adı içerisinde rakam bulunabilir fakat değişken adı rakamla başlayamaz.

Ayrıca değişken içerisinde ‘_’ işaretinden başka işaret kullanılmaz.

Doğru Tanımlama Örnekleri

$sayi_1 = 453;

$isim = “Hasan”;

$boy = 1.78;

Yanlış Tanımlama Örnekleri

$1sayi= 453; (değişkenler rakamla başlayamaz)

$isim% = “Hasan”; (değişkenler içinde ‘_’ işaretinden başka işaret kullanılmaz)

$maaş=1000; //’ş’ (Türkçe karakter kullanılamaz)

$Soyad=Ünlü (değişken içine Türkçe karakter atanabilir fakat bütün karakter değişkenler çift tırnak içine yazılmalıdır. “Ünlü” gibi.)

168 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir