Değişken Tanımlama Kuralları

1-Değişken ismi içerisinde boşluk kullanılmaz.

2-Değişken isimleri rakam veya özel karakterler ile başlayamaz, harf ile başlamalıdır.

3-Programlama dilinin kullandığı komut satırları değişken ismi olarak kullanılamaz.

4-Değişken isminin 255 karakterden fazla olmaması gerekir.

5-Değişken ismi içerisinde harf, rakam ve alt çizgi dışındaki karakterler kullanılmamalıdır.

Değişken Türleri

Değişkenler, sakladıkları bilgilerin türüne göre değişik şekillerde tanımlanır. Değişkenler tanımlanırken değişken türü, değişken adından önce yazılmalıdır. Nesne tabanlı programlamada kullanılan değişken türleri ve değer aralıkları aşağıda verilmiştir.

NOT: Değişken tanımlanırken değişken türlerinin bellekte kapladıkları yerleri göz önünde buldurmak oldukça önemlidir. Gereksiz yere büyük boyutlu değişkenleri tanımlamak programları oldukça yavaşlatacak ve hafızada gereksiz yer işgaline neden olacaktır.

 

 

Byte ve Sbyte Değişken Türleri

Byte, 0-255 arasında değer alabilen bir değişken türüdür. 1 byte boyutunda bilgiyi saklar. Sbyte ise, -128 +127 arasında değer alabilir. Yine 1 byte boyutunda bilgi saklar. Sbyte değişken türünün byte değişken türünden farkı, negatif sayıları saklıyor olmasıdır.

 

Short ve Ushort Değişken Türleri

Short ve Ushort değişken türleri 2 byte’lık yer kaplar. Ushort kelimesinin başında bulunan U harfi unsigned (işaretsiz) anlamındadır. Ushort değişken türü, değer aralığındaki pozitif sayıları kapsar.

 

Int ve Uint Değişken Türleri

Bu değişken türleri 4 byte’lık veri saklar. İnt ve Uint değişken türleri arasındaki fark, Uint değişken türünün pozitif sayıları, int değişken türünün ise hem pozitif hem de negatif sayıları kapsamasındandır.

 

Long ve Ulong Değişken Türleri

Bu değişken türleri bellekte 8 byte’lık yer kaplar. Aralarındaki fark, Ulong değişken türünün pozitif sayıları içermesidir.

 

Ondalıklı Değişken Türleri

Float Değişken Türü

Ondalıklı sayıları saklamak için kullanılan değişken türüdür. Bellekte 4 byte’lık yer kaplar. Float değişkenlere değer aktarırken değerin sonuna F veya f harfinin yazılması gerekir.

 

Double Değişken Türü

Bellekte 8 byte’lık yer kaplar. Bu değişken türünde istenirse değerin sonuna D veya d harfi yazılabilir.

 

Decimal Değişken Türü

Büyük değerleri saklayabilen değişken türüdür. Bellekte 16 byte’lık yer kaplar. Eğer decimal değişken türüne ondalıklı sayı atanmak istenirse değerin sonuna M veya m harfinin yazılması gerekir.

 

Mantıksal Değişken Türü

Boolean Değişken Türü

Bellekte 2 byte’lık yer kaplar. Yalnızca true (doğru) ve false (yanlış) değerini alan değişken türüdür. True 1, false 0 rakamına karşılık gelir.

 

String Değişken Türü

Birden fazla karakter saklamak için kullanılan değişken türüdür. Hem rakamlar hem de harfler için kullanılır. String bilgiler çift tırnak (“”) içinde yazılır.

 

String değişken türüyle yapılan işlemler

Length ( )

Bir stringin karakter uzunluğunu verir.

ToLower ( )

Verilen stringin tüm harflerinin küçük harfe çevrilmesini sağlar. Bu fonksiyon Türkçe karakterleri de küçük harfe dönüştürür.

ToUpper ( )

Stringin tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürür.

StartWith ( )

Stringin istenilen karakter ya da karakterlerle başlayıp başlamadığını kontrol eder. Sonuç doğru ise True, yanlış ise False değeri geri döndürülür.

Trim ( )

Stringin başında ve sonunda boşluk varsa bu boşlukları atmak için kullanılır. TrimStart stringin başındaki, TrimEnd ise sonundaki boşlukları atar.

SubString ( )

Stringin istenilen bir yerinden istenilen sayıda karakter almak için kullanılır.

IndexOf ( )

Bir stringin içinde başka bir stringin aranmasını sağlar. Aranan string bulunduğunda geriye stringin başlangıç yeri, bulunamadığında ise -1 değeri döndürülür.

Concat ( )

Birden fazla stringi birleştirmek için kullanılır. + operatörü de bu fonksiyonla aynı görevi görür.

Insert ( )

Bir stringe verilen başlangıç yerinden itibaren başka bir stringi eklemeye yarar.

Replace ( )

Bir stringin tamamını veya belirtilen bölümünü başka bir bilgiyle değiştirmek için kullanılır.

Remove ( )

Stringin tamamını veya bir bölümünü silmek için kullanılır.

 

5.996 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir