Dizi Üzerinde İşlemler C#

Programda dizi uzunluğunu bulma , dizi elemanlarını silme ,
istenilen elemanı silme, kelimeyi tersine çevirme

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication3
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    byte[] notlar = { 50, 60, 90, 40, 50 };

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime,terskelime;
      kelime = textBox4.Text;
      terskelime = "";
      foreach (char harf in kelime)
      {
        terskelime = harf.ToString()+terskelime;
      }
      textBox5.Text = terskelime;

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox2.Items.Clear();
      Array.Clear(notlar, 0, notlar.Length);
      //Dizideki Tüm Elemanları Siler
      foreach (byte not in notlar)
      {
              listBox2.Items.Add(not.ToString());
      }

    }

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {

      int t = 0;
      double ort;
      foreach (byte not in notlar)
      {
        t+=not;
        listBox1.Items.Add(not.ToString());
      }

      ort=t/notlar.Length;

      textBox1.Text=t.ToString();
      textBox2.Text =notlar.Length.ToString();
      textBox3.Text=ort.ToString();

    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox2.Items.Clear();
      Array.Clear(notlar, 1, 2);
      //Dizideki 1 nolu elemandan itibaren 2 tane siler.
      foreach (byte not in notlar)
      {
        listBox2.Items.Add(not.ToString());
      }
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Array.Sort(notlar);
      listBox2.Items.Clear();
      foreach (byte not in notlar)
      {
        listBox2.Items.Add(not.ToString());
      }
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Array.Reverse(notlar);
      listBox2.Items.Clear();
      foreach (byte not in notlar)
      {
        listBox2.Items.Add(not.ToString());
      }

    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      decimal[] notlar = { 50, 60, 90, 40, 50 };
      decimal sayi;
      sayi = decimal.Parse(textBox6.Text);
      //araran değer dizide varsa numarasını verir. yoksa -1
      MessageBox.Show(Array.IndexOf(notlar,sayi).ToString());
    }
  }
}

1.038 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir