Dizi

<?php
$aylar=array(‘ocak’,’şubat’ , ‘mart’ ,’nisan’);
echo “Bu bizim sıfırıncı dizin değişkenimiz:  $aylar[0] <br>”;
echo “<br>”;
echo $aylar[1];
?>

Dizi Değişkenler

Aynı türden bilgilerin bir değişkenin içerisinde tutulmasıyla oluşturulur. Bir değişkenini dizi olup olmadığı “[]” simgelerinden anlaşılabilir. 
Kullanılış biçimi :
$degisken = array(deger1, deger2,…,degerN) veya
$değişken[indis_no] = deger     şeklindedir.

 

Bir dizinin n. inci elemanına ulaşmak için dizinin adından sonra köşeli parantez içinde dizi elemanının indis numarası yazılır.

 

66 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir