Elektronik Uygulamaları 1.Dönem 2.Yazılı-A

Elektronik Uygulamaları 1.Dönem 2.Sınav Soruları

1. Elektronik devrelerde bir sistemi oluşturmak için; elemanları ve tellerini birbirine tutturmak amacıyla belirli sıcaklıklarda eriyebilen tellere ……………… denir.
2. Lehim teli alaşım olarak …..…..…..….. ve …..…..……… metallerinin karışımından oluşturulmuştur.
3. Eleman veya iletken uçları önceden az miktarda lehimlenmelidir. Buna …………..………….. denir.
4. Elektronik devrelerin elemanlarının bağlantılarını bakır yollarla yapılabilmesine ……….……… ……….……… tekniği denir.
5. Baskı devrenin plaket üzerine baskı devre kalemi, foto rezist metodu ve ………….…………. metotları kullanılır.
6. SMD ………………………….…………………………. anlamına gelir.

7. Baskı devre çıkarılmasında izlenen yol aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Aydıngere çizim, asite atma, plakete çizim, temizleme
b) Plakete çizim, aydıngere çizim, temizleme, asite atma
c) Aydıngere çizim, plakete çizim, asite atma, temizleme
d) Temizleme, asite atma, plakete çizme, aydıngere çizim
8. Elemanlar plakete lehimlenirken aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
a) Transistorün bacak bağlantıları b) Diyodun yönü
c) Direncin yönü d) Hiçbiri
9. Baskı devre hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Elemanların toleransları b) Asitin hazırlanması
c) Baskı devre kaleminin kalitesi d) Elemanların fiziki boyutları
10. Baskı devrede hangi yollar kalın çizilir?
a) Düşük akım geçen yollar b) Zener uçlarına giden yollar
c) Yüksek akım geçen yollar d) Hiçbiri
11. Güç kaynağı devresinde köprü diyot hangi amaç ile kullanılır?
a) Filtreleme b) Doğrultma c) Akım düşürme d) Gerilim düşürme
12. 7805 entegresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) -5V gerilim üretir b) +12V gerilim üretir
c) 5 A akım üretir d) +5V gerilim üretir
13. Filtreleme işleminde aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır?
a) Direnç b) Diyot c) Kondansatör d) Transistör

Elektronik Uygulamaları 1.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı-A

1.086 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir