GENEL KÜLTÜR

GENEL KÜLTÜR  (15 Soru Çıkacak) 

*Ziya Paşa→Harabat-Şiir ve İnşa-Zafername

*Şinasi→Tercümanı Ahval-Tasfiri Efkâr Mukaddimesi-Şair Evlenmesi

*Namık Kemal→Vatan Yahut Silistre-Cezmi-İntibah-Osmanlı Tarihi

*Ahmet Refik→Zor Nikâh-Zoraki Tabip

*Ahmet Mithat Efendi→Eflatun Beyle Rakım Efendi-Tercumanı Hakikat

*Abdülhak Hamit Tarhan→Sahra, Makber               *Recaizade Mahmut Ekrem→Araba Sevdası-Muhsin Bey

*Nabizade Nazım→Karabibik-Zehra           Samipaşazade Sezai→Sergüzeşt-Küçük Şeyler

*Muallim Naci→Ateşpare-Muallim              *Tevfik Fikret→Rubabı Şikeste-Haluk’un Defteri-Şermin

*Cenap Şahabettin→Tamat-Nesri Harp-Hac Yolunda   *Halit Ziya→Mai ve Siyah-Kırık Hayatlar-Aşkı Memnu

**Milli Edebiyat temsilcileri ve eserler→

                Ömer Seyfettin→Bomba-Beyaz Lale-Kaşağı

                Ali Canip Yöntem→Geçtiğim Yol-Türk Antolojisi

                Ziya Gökalp→Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat, Türkçülüğün Esasları

                Halide Edip Adıvar→Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Handan

                Refik Halit Karay→Memleket Hikayeleri, Sürgün, Anahtar

                Ahmet Haşim→Göl Saatleri, Piyale

                Yahya Kemal→Aziz İstanbul, Kendi Gök Kubbemiz, Ok şiiri

                Reşat Nuri Güntekin→Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü

                M.Akif Ersoy→Safahat, Asım

                Peyami Safa→9.Hariciye Koğuşu, Yalnızız, Mahşer

                Yakup Kadri Karaosmanoğlu→Kiralık Konak, Yaban, Zoraki Diplomat

*Faruk Nafiz Çamlıbel→Yıldız Yağmuru, Çoban Çeşmesi

*Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları→

                N.Fazıl Kısakürek→Çile, Namık Kemal,Kavanozdaki Adam, Çöle İnen Nur

                Hamdi Tanpınar→Huzur, Yaz Yağmuru

                Cahit Sıtkı Tarancı→Otuz Beş Yaş, Ziya’ya Mektuplar

                Nurullah Ataç→Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri

                Fazıl Hüsnü Dağlarca→Destanları var

                Sait Faik Abasıyanık→Semaver, Sarnıç, Şahmerdan

                Memduh Şevket Esendal→Ayaşlı ve Kiracıları

                Halikarnas Balıkçıs→Cevat Şakir Kabaağaçlı→Mavi Sürgün, Merhaba Akdeniz

                Tarık Buğra→Küçük Ağa, İbiş’in Rüyası, Osmancık

                Falih Rıfkı Atay→Çankaya

*İslam öncesi sav→atasözü                           sagu→yas şiiri     koşuk→aşk, doğa

*Şiir Türleri→

                Epik şiir→destan nitelikli, tarihi konular       Lirik Şiir→aşk konulu, coşkulu anlatım

                Didaktik şiir→Öğretici, ders verici                   Pastoral Şiir→Doğa güzellikleri, çoban yaşantısı

                Dramatik Şiir→Korkunç ve acıklı olaylar    Satirik Şiir→Sataşma, alaya alma

*İslami Dönem Türk Ed.İlk Eserler→

                     *Divan-ı Lügat-it Türk→Kaşgarlı Mahmut(İlk Türkçe Sözlük)     *Divan-ı Hikmet→Ahmet Yesevi               *Atabetü’ül Hakayık→Edip Ahmet Yükneki                             *Kutadgu Bilig→Yusuf Has Hacip

*Yabancı Eserler→

   *E.Hemingway-Çanlar Kimin İçin Çalıyor               *Mark Twain→Tom Sawyer’in Maceraları

  * J.Steinback→Gazap Üzümleri   *Victor Hugo→Sefiller, Notre Dam’ın Kamburu        *Goethe→Faust

  * Tolstoy→Harp ve Sulh, Hacı Murat, Anna Karanina         *Dostoyevski→Suç ve Ceza, Budala

   *Honore de Balzac→Goriot Baba, Vadideki Zambak          *Schiller→Willhem Tell

  * Albert Camus→Veba   *Puşkin→Maça Kızı         *M.Gorki→Ana       *Dante→İlahi Komedya

  * Cervantes→Don Kişot          *W.Shakespeare→Romeo ve Juliet, Hamlet

 *Gustave Flaubert→Madame Bovary       * Çehov→Martı        *Stendhal→Kırmızı ve Siyah   

 *La Fontaine→Ezop           * J.Jack Rousse→Emile       * Şehname→Firdevsi-İran destanı  

       *Rusların→İgor Destanı    * Yunan→İlyada-Odyssea-Homeros  * Kurtarılmış Kudüs→Tasso-İtalya 

          *Ramayana-Mahabbarata→Hint Destanı       *Montaigne→Denemeler  *Bacon→Denemeler

*Divan Edebiyatından→ Şeyhi→Harname               Nabi→Hayrabat                Şeyh Galip→Hüsnü Aşk

                               Fuzuli→Leyla Vü Mecnun,   Su Kasidesi    

*Alp Er Tunga ve Şu Destanı→Saka Türkleri             Oğuz Kağan-Atilla→Hun Destanı 

Bozkurt-Ergenekon→Göktürk Destanı         Türeyiş-Göç→Uygur destanı           Manas→Kırgız Destanı

*İran –Irak savaşı→1980–1988

*Çernobil Nükleer Santral Kazası→1986

*1989 Sovyetlerin Afganıstan’dan çekilmeleri

*12 Eylül 1980 →Türkiye’de askeri darbe

*Kasım 1989→Berlin Duvarı açıldı              3 Ekim 1990→Almanya’nın birleşmesi

*Bosna Hersek lideri→Aliya İzzet Begoviç

*Atatürk’ün naşı 1953 yılında Etnografya Müzesinden →Anıtkabir’e

*1878→Ayastefonos ve Berlin Anlaşmaları, Kıbrıs’ın İngilizlerce  ele geçirilmesi.

*1921→Kanuni Esasi→ilk anayasa               1924→Teşkilatı Esasi 2.anayasa

*Cebelitarık Boğazı→Fas-İspanya arasında

*Manş Denizi→İngiltere-Fransa arasında

*Adriyatik Denizi→İtalya-Hırvatistan

*Kerç Boğazı→Karadeniz-Azak Denizi arasında geçiş

*Azak Denizi→Ukrayna-Rusya arası iç deniz

*Baltık Denizi→İsveç-Polonya-Litvanya-Letonya-Estonya

*Tiren Denizi→İtalya açıklarında

*Sicilya Adaları+Sardinya Adası+Korsika Ad.+Malta Ad.→İtalya çizmesi etrafında

*Mayorka Adası→İspanya açıklarında

*Mora + Girit Adası→Yunanistan açıklarında

*Madagaskar Adaları→Hint Okyanusu’nda→Afrika’nın doğusunda

*Bering Boğazı→Rusya-Alaska(ABD) arasında

*Akdeniz-Kızıldeniz bağlantısı→Süveyş Kanalı→Mısır topraklarında

*Hürmüz Boğazı→Basra Körfezi-Hint Okyanusu arasında

*Merkür-Venüs-Dünya-Mars-Jupiter-Satürn-Uranüs-Neptün-Plüton

*En küçük→Plüton      En büyük→Jupiter             Satürn→Etrafında çember

*21 Haziran ve 21 Aralık→Gündönümü

*21 Mart ve 23 Eylül→gece-gündüz eşit

*En büyük nehirler→Nil, Amazon, Missisipi

*En büyük göller→Hazar, Superior, Victoria, Aralık

*Türkiye göller→Van, Tuz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir

*Türkiye nehirler→Kızılırmak, Fırat, Sakarya

*Dicle ve Fırat →Basra Körfezine

* Selçuklular mimari alandaki eserlerinde geometrik şekiller, bitkisel motifler, yazı sanatları, kabartma sanatlar kullanmışlar.

*Kurtuluş Savaşı döneminde kapitülasyonların kaldırılması S.Rusya ile anlaşma yapılarak kaldırılmıştır.

*Nutuk→Türk devletinin kuruluşundan söz etmiştir.

*1928 değişikliği ile devletin dini İslam’dır ibaresi çıkarılmıştır.

*1924 anayasasında 1937 ‘de yapılan değişiklikle Laiklik ilkesi yer almıştır.

*1982 Anayasasında TBMM görev ve yetkileri→Bakanları, başbakanı denetlemek, kanunları değiştirmek, kanun çıkarmak, bütçeyi görüşmek

*Töre→Orta Asya devletlerinde halkın ve hükümdarın uymak zorunda olduğu yazılı olmayan

  kurallar.

*Kayseri’de Gevher Nesibe Şifahanesi→Anadolu Selçuklular tarafından

*minyatür→Osmanlılarda siyasi ve sosyal yaşamı konu alan resimden farklı sanat dalı

*tezhip→süsleme sanatı

*Nutuk→1918–1927 yılları arasını kapsamaktadır.

*Misak-ı Milliyi Meclis-i Mebusan onaylamıştır.

*Milletler Cemiyeti→ABD önderliğinde 1.Dünya Savaşı sonunda, dünya barışı için

*Türkiye’de çok partili hayata geçiş 1924 yılında başlar

*28 Mayıs 1927 de çıkarılan Teşviki Sanayi kanunun amacı özel teşebbüsü güçlendirmek

*AB ülkeleri arasında en çok dış ticaretimiz Almanya ile daha fazla

*Yargı organları Devlet Denetleme Kurulu dışında

*Kütahya-Eskişehir savaşları sonunda Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir.

*Osmanlı devri sanatçılarından Levni →minyatür sanatçısı

*Osmanlı devletine parlamento kavramı Kanuni Esasi ile girmiştir.

*cizye→gayri müslimlerden alınır

*Ferman ve berat →padişah tarafından verilir, fetva veremez.

*Mudanya görüşmelerinde boğazlarla ilgili karar alınmamıştır.

*Mudanya görüşmelerinde doğu ve batı Trakya, İstanbul konusunda karar var.

*Halk evleri ve Millet Mektepleri Atatürk döneminde kurulmuştur.

*İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi içinde yer almaktadır.

*Belediyeler, üniversiteler, TRT, Bakanlıklar’ın kamu tüzel kişiliği vardır.

*İlk yazılı anayasa→Amerika anayasası 19864

*Manas destanı→Kırgızlar

*Tüzük→Bakanlar Kurulu tarafından, kanunlara aykırı değil, Danıştay incelemesi, Cumhurbaşkanı imzası var.

*Yönetmelik→Anayasanın 124. md.göre Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri kendi alanlarında çıkarır.

*BM Adalet Divanı Lahey’de

*AB→25 Mart 1957 AET olarak kuruldu

*Türkiye AET’ye 1959’da tam üyelik başvurusu yaptı.

*AET→1993 ‘te Brüksel zirvesiyle AT’ye dönüştü

*AB’nin organları→Bakanlar Konseyi-Her ülkeden 1 bakan

                                               Birlik Komisyonu–14 kişiden oluşur, merkezi Brüksel

                                               Avrupa Parlamentosu–518 üye- merkezi Strasbourg

                                               Adalet divanı→15 bağımsız yargıçtan oluşur. Lüksemburg’da

*BM 25 Ekim 1945’te kuruldu.

*Lahey Adalet Divanı 15 kişiden oluşur

*Tarihte bilinen ilk banka Maket’tir→Sümerler-Babiller

*Orhan Bey→askeri, idari, adli düzenlemeler

*İlk haçlı seferi→Bulgarlar-Macarlar-Eflak→1364

*İlk haçlı seferine karşı→Sırp Sındığı Savaşı

*İstanbul’u ilk kez kuşatma→1391

*Anadolu Hisarı→ilk kuşatmada yapıldı, amacı→İstanbul’a Karadeniz’den yardımı önlemek

*Osmanlılarda Türk siyasi birlik→Yıldırım Beyazıt döneminde

*Fatih→Ege adaları+Arnavutluk+Otlukbeli

*Osmanlıda nüfus sayımı vergi için→tahrir adı verilir.

*Şeri vergi→öşür, cizye, haraç

*Anadolu’nun Türkleşmesi→Malazgirt ile başlar

*Saray okulu→Enderun

*Okul sırası→sibyan mektebi+mahalle mektebi+medrese

*Medrese ilk kez →Orhan Bey zamanında

*18.yy. ilk değişiklikler→Eğitim alanında

*Rüştiye+idadi→ortaöğretim iptidai→ilk öğretim

*Yazıyı Anadolu’ya getiren→Hititler

*Hititler→Kızılırmak   Hitit→Hattuşaş

*Urartu→Van

*İyonya→Gediz+Küçük Menderes

*Urartuları Medler yıktı

*Madeni para→Lidya      Çivi yazısı→Hititler-Urartular   Tarih Yazıcılığı→Frigyalılar

*Mezopotamya Medeniyetleri→Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlular

*İlk kanun→Lagaş kralı  Urgakina

*İlk gelişmiş yasa→Hammurabi-Babil

*İlk yazı, astronomi→ Sümerler

*Gılgamış Destanı+Tufan→Mezopotamya –Sümerler

*Türk:Güçlü, kuvvetli, olgun

*İlk teşkilatlı Türk devleti→Hunlar

*İlk Türk adıyla→Göktürkler

*İlk Hun hükümdarı→Kabgan Kağan

*Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi→German kavimleriyle

*Göktürkler İpek Yolu için→Sasani ve Bizans ile mücadele etmişler

*ll.Göktürk→Kutlug Kağan

*Uygur→Bilge Kül Kağan

*Moğolların Türkleşmesi→Uygurlar zamanında

*Kurultay→askeri, siyasi karar meclisi

*Hz.Ömer zamanında Türkler →İslam ile

*Müslüman ilk Türkler→Karluklar

*İlk İslami Türk Devleti→868

*Harzemşahlar+Eyyübiler+Memlükler

*Malazgirtten sonra→Saltuklar, Mengücekler, Artuklar

*İlk Türk denizci →Çaka Bey

*Anadolu Selçuklu Devleti→Süleyman Şah

*Yassıçemen Savaşı→Alaaddin Keykubat

*Malazgirt+Miryekefalon→Anadolu’nun tapusu

*An.Selçuklu X Moğol=Kösedağ Savaşı→Anadolu Selçuklu son

*En büyük beylik→Karamanoğulları

*Türkiye’nin ortalama yükseltisi→1132

*Volkanda gaz çukuru→maar

*Van kapalı havzası→yeryüzü şekilleri sonucu

*Karain Mağarası’ında→Taş Devri

*Kaplıca→jeotermal enerji

*Dalga+akıntı→lagün-falez-tombolo

*Karstik şekil→lapya-obruk-dolin

*Yeşilırmak üzerinde→Almus-Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu barajları

*Kızılırmak üzerinde→Kesikköprü,Sarımsaklı, Altınkaya, Hirfanlı

*Susurluk nehri→Marmara’ya

*Bakırçay, Gediz, Menderes→Ege’ye

*Gediz üzerinde→Demirköprü barajı

*Menderes üzerinde→Adıgüzeller barajı        Manavgat üzerinde→Kadıncık 1 Barajı

*Kaynak yurtdışında→Meriç, Asi

*Türkiye’de akarsu ağızlarında deltalar oluşmuştur

*Yeşilırmak Deltası→Çarşamba, Terme

   Kızılırmak Deltası→Bafra Ovası

   Aksu , Manavgat→Antalya Deltası

*Türkiye’den yurtdışına→Fırat, Dicle, Aras, Kura, Çoruh

*Göller Bölgesi’nde→Acıgöl, Eğirdir,Beyşehir, Kovada, Burdur, Suğla

*İzmit’te→Sapanca, Ulubat, Manyas

*Doğu Anadolu Volkanik→Ağrı, Süphan, Tendürek, Nemrut

*İç Anadolu Volkanik→Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı

*Canik Dağları→Orta Karadeniz’de

*Belen Geçidi→Çukurova+Amik arasında

*Zigana , Kop, Kalkanlı Geçitleri→Karadeniz’de

*Zigana→Doğu Karadeniz+Doğu Anadolu

*Sertavul, Çubuk, Gülek geçitleri→Akdeniz+İç Anadolu

*Kop geçidi→Karadeniz+İç Anadolu

*Klikya kapısı→Gülek geçidi –Adana

*Güneydoğu→Temmuzda en sıcak bölgemiz

*En az yağış→Tuz gölü çevresi

*Anomometre→rüzgar hızı ölçer.

*meteorolojik harita→siyel harita                                

*vadi+devkazanı+peribacaları→aşınma sonucu      delta→biriktirme sonucu oluşur

*Kıyı tipleri→enine, boyuna, dalmaçya(Hırvatistan), ria(Norveç)

*Nüfus yoğunluğu en fazla→Marmara’da

*Sinop→Karadeniz’de tek doğal liman

*Samsun→Karadeniz’de en gelişmiş il, içe bağlantısı olduğu için ulaşım iyi

*Karstik şekiller→kalkerli arazilerde

*Akdeniz bitki örtüsü→maki

*Demirçelik→İskenderun, Kükürt→Keçiborlu, Çatalca-Kocaeli→Sanayi, Mersin→Ataş rafineri, Seydişehir→Aliminyum    Murgul→Bakır

*sis olayı en çok→Marmara’da

*Nem oranı fazla ise yangın yok.

*Mercimek+üzüm+antepfıstığı→Güneydoğu

*Sıcaklık farkı→nem oranı ile ilgili

*Samyeli→çöllerden, güneyden

*GAP→Dicle, Fırat üzerinde

*Diyarbakır+Siirt→petrol çıkarılır.

*Hidroelektrik en verimli→Doğu Anadolu

*Iğdır Ovası→Doğu Anadolu’da Akdeniz iklimi+pamuk

*Kapalı havza→Denize ulaşmayan nehir

*Büyükbaş hayvan→Doğu Anadolu’da    Küçükbaş hayvan→İç Anadolu

*Taç Mahal→Cihanşah tarafından

*Yağışlar→ilkbaharda çok-Karasal iklim-İç Anadolu

*Trabzon-Erzurum bağlantısını Kalkanlı geçidi

*Bayburt-Aşkale→Kop geçidi        *Akdeniz Bölg→Gülek, Sertavul, Belen

*Çarşamba ovası→Yeşilırmak      Bafra Ovası→Kızılırmak

*Çukurova→Seyhan-Ceyhan        Silifke ovası→Göksu

*Van Gölü→acı ve sodalı                               Burdur Gölü→Dikkuyruk ördeği

*Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş gölü→Anadolu yakasında        B.Çekmece, K.Çekmece, Durugöl→Trakya yakası

*Gürcistan-Sarp sınır kapısı, Ermenistan-Akyaka sınır kapısı, Azerbaycan-Dilucu sınır kapısı→Gümrü, Kars, Moskova Ant. İle

*İran sınırı-Gürbulak sınır kapısı ve Esendere sınır kapısı→Kasrı Şirin Ant.1639

*Suriye-Nusaybin, Ceylanpınar, Cilvegözü, Akçakale, Yayladağ, Karkamış sınır kapıları→Ankara Ant.ve Hatay

*Bulgaristan-Kapıkule→Lozan ile                Yunanistan-İpsala sınır kapısı-Lozan ile  *Irak-Habur→Ankara ant.

*Türkiye’de ilk belediye→1885 İstanbul-Beyoğlu

*Tübitak→1983’te kurulmuş

*Halikarnas Balıkçısı→Cevat Şakir Kabaağaçlı

*Han Duvarları→Faruk Nafiz Çamlıbel          *Hababam Sınıfı→Rıfat Ilgaz

*Yer altı kaynakları bakımından zengin bölgemiz→Doğu Anadolu

*TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu→5 Aralık 1990

                Üye ülkeler→Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan,

                                   Türkmenistan—-(Gürcistan yok)

*Devleti oluşturan zorunlu öğeler→ülke, ulus, egemenlik

*2000 yılı Türksat uydusu→Fransa fırlattı *Manavgat suyuna talip→İsrail

*New York borsasında→Türkcell

*19 Ağustos 1997→ 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması kabul edildi.

*16 Mayıs 200→A.Necdet Sezer Cumhurbaşkanı

*Memura sendika hakkı→4688 sayılı kanun ile →25.06.2001

*Jeopolitik Konum→Coğrafi açıdan önem

*Jeostratejik Konum→Askeri açıdan önem

*Noterler mal bildirimini→Adalet Bak.  *Siyasi parti bşk.→Yargıtay cumh.başsavc.

*Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları→ziraat odaları birliği, hakim savcılar yüksek kurulu, noterler birliği

*Türkiye Barolar Birliği→kamu kurumu niteliğinde değil

*Maarif Vergisi→1927 yılında

*Nato→Genel Sekreterlik, Nato Asemblesi, Nato Konseyi, Savunma Planlama Komitesi, Askeri Komite

*Birleşmiş Milletler Merkezi→NewYork

*Nato Merkezi→ Brüksel

*Unesco Merkezi→Paris

*AGİT→1973.Helsinki.

 *İnsan Hakları Beyannamesi→1948

*Birleşmiş Milletler→15ülke ile 1942

*Birleşmiş Milletler Organları→ Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslar arası Adalet Divanı, Sekreterlik

*Unesco→Barış, Eğitim, Bilim Kültür Kurulu→Marshall Planı

*Nato→1948

*Varşova Paktı→1955

*Karadeniz Ekonomik İşbirliği→1992

*Bağımsız Devletler Topluluğu(BDT)→21 Aralık 1991-Minsk’te→SSCB’den ayrılan cumhuriyetler

Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Moldavya, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Tacikistan, Türkmenistan, Gürcistan

*3 Baltık Cumhuriyeti→Letonya, Litvanya, Estonya

*AKKA(Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması)→20 Kasım 1990→Atlantik’ten Ural Dağlarına kadar askeri güvenlik amaçlı.16 Nato ülkesi ve 6 Varşova Paktı üyesi-Türkiye katılmış ama Güneydoğu Anadolu Bölgesini silahsızlanma kapsamı dışında tutmuş.

*EUREKA(Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı)→1975-17 OECD ülkesi-Amaç teknolojik Pazar

*IAEA→Uluslar arası Atom Enerji Ajansı→1957 Viyana-Nükleer silahların yayılmasını önlemek(NPT)- Türkiye 1968 yılında imzalamış

*EFTA→Avrupa Serbest Ticaret Birliği–1960-Stockholm-İngiltere, Avusturya, Finlandiya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç

*KEİB→Karadeniz Ekonomik İşbirliği–1992-İstanbul-Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldavya, Romanya, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Eski Yugoslavya

*İKÖ→İslam Konferansı Örgütü→Eylül 1969-Fas–24 İslam ülkesi-

*ISEDAK→Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi→Başkanı Türkiye-İslam ülkeleri-

*OECD→İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü–1948-16 Batı Avrupa ülkesi-Paris-Türkiye kurucu üyelerden

*GATT→Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması→1948-BM üyesi devletler

*IMF→Uluslar arası Para Fonu→1944-44 ülke-Güvernörler Kurulu en yetkili organ-Türkiye 1947’de

*G-7-8→Zenginler Zirvesi-1987-ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya

*ECO→Ekonomik İşbirliği Örgütü–1985-Tahran-Türkiye, İran, Pakistan, Orta Asya Türk Cumh.

*OPEC→Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü→1960-Bağdat–13 ülke

*NAFTA→Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması-ABD, Kanada; Meksika–1993

*BM→Birleşmiş Milletler→1945–2.Dünya Savaşı sonrası güvenlik ve barış için-ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin→5 daimi üye  *En üst organı→Genel Sekreterlik-Kofi Annan-Organları→Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Veraset Konseyi, Lahey Adalet Divanı, Sekreterlik

*Birleşmiş Milletlerin Uzmanlık Kuruluşları→UNESCO→Eğitim, FAO→Gıda, WHO→Sağlık, UPU→Posta birliği, WMO→Meteoroloji, ILO→Çalışma

*NATO→Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü→1949-Washington-En yüksek karar organı→Kuzey Atlantik Konseyi–16 üye ülke- Türkiye ve Yunanistan 1952’de

*AGİT→Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı→1975-Helsinki senedi-

*2002 yılı →Afganistan’a gönderilen Uluslar arası Barış gücü→İSAF

*San Jose Paktı→Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi

*UNİCEF→Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

*UNESCO→Eğitim, kültür

*İLO→Uluslararası Çalışma Örgütü

*TÜRKSOY→Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi–1993-Ankara

*AVRUPA BİRLİĞİ→

                Bugün 25 ülke,

                2.Dünya Savaşı sonrası 1951 Avrupa Kömür-çelik Topluluğu→Paris Ant.

                Mal, sermaye, hizmet, insan dolaşımı→1 Ocak 1993 Tek Pazar

                AET→1 Ocak 1958

                Avrupa Birliğine üye olma kriterleri→Kopenhag Kriterleri(1993)

                1993→Maastricht Ant.ile AB

                AB’nin temel değerleri→eşitlik, özgürlük, insan hakları, azınlık hakları, temel haklara

            saygı

                Aralık–2004→siyasi kriterler yerine getirilince Türkiye müzakerelere başladı

                Kurucu ülkeler→Almanya, Belçika, Fransa, Halanda, İtalya, Lüksemburg

                En fazla genişleme 10 ülke ile 2004’te

                Yunanistan→1981 yılında katıldı.                Kıbrıs→2004’te

                Aday ülkeler→Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Hırvatistan

                AB→milletvekili→732 kişi                              5 yılda AB parlamentosu seçimi

*Birleşmiş milletlere bağlı organlar→Dünya Bankası, Dünya Posta Birliği, Uluslar arası Sivil Havacılık, Uluslar arası Para Fonu, Uluslar arası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü

*UPU→Dünya Posta Birliği

*Lahey Adalet Divanı→15 üyeden oluşur.

*Çin BM’ye üyedir.

*İnsan Hakları Evrensel Bildirisi→10 Aralık 1948

*Dünya Bankasının merkezi→Washington

*FAO örgütü→gıda ve tarım

*UNFICYP→1964 Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kıbrıs için

*NAFTA→Serbest Ticaret Bölgesi→ABD, Kanada, Meksika

*G-8 Ülkeleri→ ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya –      İspanya yok

*Ermeni soykırımını yasa ile kabul eden ülke→Fransa

*Euroyu kullanmayı kendi ülkesinde yaptığı halk oylaması sonucu reddeden ülke→Danimarka

*BM merkezi→Cenevre

*AB merkezi→Brüksel

2.663 defa okundu.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir