GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

11-A SINIFI GÖRSEL PROGRAMLAMA  DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

Sorular

1)      Visual Basic .NET ile veritabanı bağlantısı kurarken kullanılan kavramları açıklayınız?(20p)
a)Dataadapter       :          

b)Dataset             :

c)Connection        :          

d)Command         :

ad soyad sehir
Halil Gündüz Ankara
Ali Kaya Adıyaman
Ayşe Çetinkaya Konya
Mehmet Çiçek Ankara

2)      Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki SQL komutunun çalıştırıldığında hangi kayıtları listeler. Sonuçları tablo şeklinde gösterin? (30p)

a)      SELECT ad, soyad FROM tablo1

 

ad soyad sehir
Ayşe Çetinkaya Konya

 

 

b)     Tablo1’de “sehir” alanı  “Konya”  olan kayıtları listelemek için  hangi  SQL komutu yazmak gerekir?

Cevap:

c)      SELECT * FROM tablo1 WHERE soyad LIKE ‘Ç*’

3)      Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki işlemleri yapacak SQL komutlarını yazınız?(30p) 

a)      Tabloya  “Ali Aslan “ adında bir kayıt ekleyecek kodu yazınız?

 

b)     Tablodaki “Halil Çiçek” adındaki kaydı silecek kodu yazınız?

 

c)      SELECT DISTINCT ad  FROM tablo1   komutu çalıştırdığımızda hangi kayıtları listeler, tablo şeklinde gösterin?

4)      Aşağıdaki satırların ne amaçla kullanıldığını yazınız?(20p)

a)      Public dbconn As New OleDb.OleDbConnection

b)     dbconn.ConnectionString = “Provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=c:\data.mdb”

810 defa okundu.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir