İlk ve Orta Öğretim Sosyal Etklinlikler Yönetmenliği Soru Cevap

1-) Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarının temel ilkelerinden biri değildir?
A-) Katılımcılık
B-) Planlılık
C-) Zorunluluk
D-) Üretkenlik

2 -) Sosyal kulüp yönetmeliğine göre ilköğretim 1,2 ve 3 sınıf ögrencileri için toplum hizmeti en az kaç saat olmalıdır?
A-) 5 B-) 10 C-) 15 D-) 20

3 -) Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre büyük oyunlara ilişkin(tiyatro) milli bayram, önemli gün, hafta ve yıl dönümlerinde ya da ders yılı sonunda olmak üzere en fazla kaç defa gerçekleştirilir?
A-) 4 B-) 3 C-) 2 D-) 1

4 -) Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Öğrenciler, toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder ve danışman öğretmene ne zaman imzalatır?

A-) Her ayın başında B-) Her ayın sonunda C-) Dönem sonunda D-) Yıl sonunda

5 -) Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre gezilerde, 40 öğrenciye kadar en fazla kaç sorumlu öğretmen görevlendirilir?

A-) 4 B-) 3 C-) 2 D-) 1
Cevap : 2
6 -) MEB Sosyal Etkinlikler Yönt. göre Öğrenciler, bireysel olarak veya grup halinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yllık Çalışma Planı ve Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu kime imzalatır?

A-) Müdür B-) Danışman Öğretmen C-) Rehber/Sınıf Öğretmeni D-) Sosyal Etkinlikler Kurulu

Cevap : B

7 -) Sosyal Etkinlikler Kurulunda kaç öğrenci bulunur?

A-) 4 B-) 3 C-) 2 D-) 5

Cevap : B

8 -) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal etkinlikler Yönetmeliğine göre, yapılacak olan okul gezileriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A-) İlköğretim 1-3 sınıf öğrencileri taşıma mesafesi 100 km’den uzak olan il içi gezilere katılamaz.
B-) Gezi yapılacak yerler belilenirken, yakın çevre gezilerine öncelik verilir.
C-) Gezi planları en az 7 gün önce okul müdürlüğüne verilir.
D-) Gezilerde 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla iki sorumlu öğretmen görevlendirilir.
Cevap : A

9 -) Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-) ilköğretim 1-2-3. sınıflar 5 saat toplum hizmeti yapılır.
B-) Okul dergisi, gazetesi vs. iki yıl saklanır.
C-) Geziler için okuldan 7 gün önceden izin alınır.
D-) Okul kulüpleri okulun açılışından sonra 2. hafta çalışmalara başlamak zorundadır.

Cevap : D

10 -) MEB Sos. etkinlikler yönetmenliğine göre okulda çıkarılan gazete, dergi, karikatür vb.okulda kaç yıl saklanır?

A-) 6 ay
B-) 1 yıl
C-) 2 yıl
D-) 3 yıl

Cevap : C

11 -) MEB İlk ve Orta öğretim sosyal etkinlikler yönetmenliğine göre bir ilçede bulunan A okulu il dışına gezi yapmak için izin alınacak yöntem hangisinde doğru verilmiştir?
A-) Okul müdürnün önerisi, İlçe MEM onayı
B-) Okul Müd. önerisi, Kaymakam Onayı
C-) İlçe MEM önerisi, kaymakam onayı.
D-) İl mem Önerisi, vali onayı

Cevap : C

12 -) Orta ögretim kurumlarında hazırlık sınıfları dahil tüm sınıflarda toplum hizmeti en az kaç sattir?

A-) 5 B-) 10 C-) 15 D-) 20

Cevap : C

13 -) Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre yayınlar için okullarda oluşturulan Seçme Kurulunda aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bulunur?

A-) Öğrenciler
B-) Danışman Öğretmen ve Öğrenciler
C-) Müdür Yard. ve Danışman Öğretmenler
D-) Mdr. Yard. – Öğretmenler , Öğrenciler ,Veli

Cevap : D

14 -) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ne göre öğrenci kulübü çalışma esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-) Çalışmaların koordinasyonu sosyal etkinlikler kurulunca sağlanır.
B-) Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır.
C-) Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin, planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır.
D-) Sınıf öğretmenleri ile sınıf şube/rehber öğretmenleri belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını öğrencilere kulübü seçtikten sonra açıklar.

Cevap : D

15 -) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ne göre yarışmalarda göz önünde bulundurulacak hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-) Yurt genelindeki yarışmalar Bakanlığın izni ile gerçekleştirilir.

B-) Yarışmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi düzenlenebileceği gibi uluslararasında da düzenlenebilir.

C-) Okullar arası yarışma konuları ile yarışma esasları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan komisyonca belirlenir.

D-) Bakanlık dışındaki resmî/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarışmalara katılım il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün izni ile gerçekleştirilir.
Cevap : D

1.443 defa okundu.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir