İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

(3 Soru Çıkacak)

*İlköğretim 6–14 yaş        *8 yıl zorunlu, kesintisiz, ücretsiz    *Karma eğitim

*Anasınıfları bağlı bulunduğu okulun öğretim şekline tabi

*Ders yılı süresinde →okulun açık bulunduğu günler + törenlere katıldıkları resmi tatil günleri sayılır

*Ders saati 40 dk. Teneffüs 10 dk. Beslenme 20 dk

*Öğle arası→60–90 dk.    *Yatılıda etüt sabah 1 ders+akşam 1 ders

*28 Ekim öğle+29 Ekim tatil           *23–24 Nisan tatil              *19–20 Mayıs tatil           

*Ramazan Bayr. Arefe öğle→3,5  Kurban →arefe öğle→4,5                *yılbaşı 1 gün *Mahalli Kurt. günü→1 gün

*31 Aralıkta 72 ayını dolduranlar 1.sınıfa kayıt

*En yakın okula kayıt      *Kayıtta nüfus cüzdanı+ikametgâh+varsa aşı kartı

*yasal sorumluluğunu alan kişi veli olur.

*İl ve ilçede mayıs ayında Öğrenci Yerleştirme Komisyonu→Mem müd yard+5 okul müd+belediye bşk+muhtar

*Nakil→1 hafta içinde nakil belgesi istenir

*İller arası nakillerde 5 gün devamsızlıktan sayılmaz

*1.yarıyıl bitimine 20 günden az ise ortalama notlar gönderilir, çok ise→yazılı ve sözlü notları gönderilir

*2.yarıyılda nakil dönem başından 15 gün içinde

*Öğrenci dosyası→5 yıl saklanır

*İlk derse girdi gitti→yarım gün devamsız sayılır

*Yurt içi sosyal faaliyet MEM tarafından izin→Yurt dışı sosyal faaliyet valilik tarafından izin

*Tarım, aile, hastalık vb için en fazla→15 gün izin öğrenciye

*5’lik not sistemi                *1–2-3’te sınav yok.         *En az 2 sınav+1 sözlü notu zorunlu

*İngilizcede 2 sınav+2 sözlü            *Resim, Müzik, Beden, İş eğitimi→en az 3 not zorunlu

*Notlar okul yönetimine karneden 5 gün önceden

*Birleştirilmiş sınıflarda→3 ve 5 dışında sınıf tekrarı yok

*Kaynaştırma eğitiminde ve öğrenme yetersizliği olanlarda →sınıf tekrarı yok

*Sınıf yükseltme 1 ay içinde           *Sınıf yükseltme 1 kere yapılır

*Sınıf yükseltme komisyonu→okul müd+sınıf öğret+üst sınıfın öğrt+rehber öğretmen+Türkçe ve Mat öğrt.

*Diploma tarihi→derslerin kesildiği tarihtir

*Yetiştirme kursu→10 iş günü        *En çok 3 dersten yetiştirme kursu

*Diploma notu→4–5–6–7–8 ağırlıklı not ort.

*Öğretmen gelmeme durumunda→2 gün içinde haber,7 gün içinde belge          

*Hamile öğretmene→doğumdan önce–3 ay, sonra 6 ay nöbet verilmez

*Belletici öğretmen en çok→3 gün nöbet tutar

*Ağırlıklı not ort.→3,5–4,00 olanlar teşekkür

*3 yıl kesintisiz takdir alan öğrencilere→Üstün Başarı Belgesi

*Onur Belgesi→yarışmalarda başarı, sosyal kültürel başarı, örnek davranış, okul araçlarını koruma

*Öğrenciye cezalar→uyarma, kınama, okul değiştirme

*Uyarma→derse gelmeme, yalancılık; duvarları, sıraları kirletme, görgü kurallarına aykırı

*Kınama→öğretmene, yöneticiye saygısızlık; dersi engellemek, kopya çekmek, evrak tahribi, törenlere gelmeme, kılık kıyafet, sigara içmek, kavga ve kasıtlı zarar

*Okul Değiştirme→Anayasaya aykırılık, sarkıntılık, iftira, taciz, öldürücü alet, yangın çıkarma, dernek, siyasi parti, para toplama, ırk-din ayrımcılığı, derse ve sınava girmeye engel olma, kışkırtıcılık, alkollü gelme uyuşturucu

*Sadece 6–7–8 ‘de ülke düzeyi sınav yapılır. Mayıs ayında

*Kopya çekene sıfır, ödev ve projesini getirmeyene sıfır verilir.

*Sözlü notu yazılı notları ile makul bağlantılı

*Yetiştirme kursu yoksa →mesleki çalışmalar tatil adreslerinde yapılabilir, 1 Eylülde raporu gelecek

*Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu→okul idarecisi+1 öğretmen+1 öğrenci+rehber öğretmen

*Öğrenci Davranış Üst Kurulu→idareci+2 asil ve 2 yedek öğretmen+rehber öğretmen+okul-aile birliği bşk

462 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir