İnkılap Tarihi ile İlgili Çalışma Notları1

İNKILÂP TARİHİ VE ULUSAL GÜVENLİK

*Gazilik ve mareşallik unvanı→Sakarya Savaşı

*Güney sınırı→Fransa-Ankara Ant.1921

*1.İnönü sonrası→ Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Tekâlif-i Milliye→Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı’ndan önce

*1921-TBMM→M.Kemal’e Başkomutanlık.

*Mudanya Antl.→3 Ekim 1922-Kurtuluş Savaşı’nı bitiren ant. Doğu Trakya ve İstanbul savaşa gerek kalmadan kurtarıldı.

*Cumhuriyet Halk Fırkası→İlk parti

*Terakkiperver Cum.Fırkası →K.Karabekir+Rauf Orbay. Şeyh Sait Ayakl. İle kapatıldı 1925.Takriri Sükun çıkarıldı.

*Serbest Cumh. Fırkası→1930.Fethi Okyar

Menemen Olayı ile kapatıldı.

*Musul Sorunu→1926 İngiltere

Petrollerin %25 Türkiye’ye sonra para

Oradaki Türklerin durumu sonuçlanmamış.

*Milletler cemiyetine üyelik→1932

*Balkan Paktı→1934 Türkiye, Yun, Yugoslavya, Romanya

*1930→Yunanistan ile nüfus mübadelesi

*1936→Montrö Boğazlar

*1937→Sadabat Paktı→İran, Türkiye, Irak, Afganistan

*2 Eylül 1938→Hatay Devleti

**30 Haziran 1939 Türkiye’ye katıldı. Atatürk’ün sağlığında değil.

*Halkın yönetimi→Cumhuriyetçilik

*Sosyal hukuk devleti→Halkçılık

*Kurtuluş Savaşı başarısı→Milliyetçilik

*İnanç hürriyeti→Laiklik

*Ekonomik konuda devlet→Devletçilik

*Kurumların çağdaş değişimi→İnkılapçılk

*Milli Egemenlik→Cumhuriyetçilik +Halkçılık

*Mondros Ant. sırasında→Vahdettin tahtta

*İtilaf Devl. Mondros 7. ve 24. maddeye göre işgal edebilecek, ordu dağıtılacak.

*İtalya→Antalya, Konya Fransa→Adana, Antep, Maraş

*Doğu’da→Ermeni Batı’da → Yunan

**7.maddeye dayanılarak ilk işgal Musul’a

*Osmanlıyı işgal için yapılan gizli anlaşmalarda Yunanistan yok.

*Dr. Esat Paşa→1918 Milli Kongre Cemiyeti. Haksız, yalan yayınlara karşı

*Mavri Mira+Etniki Eterya+Pontus Rum →azınlık+zararlı cemiyetler

*Sevr ile yararlı cemiyetler direnişe başladı

*Direniş için önce cemiyet sonra kongreler

1.628 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir