İnkılap Tarihi ile İlgili Çalışma Notları2

*İzmir’in işgali ile→Silahlı direniş başladı +kongreler başladı+padişah yurdu kurtaramayacağını anladı.

*1.Dünya Savaşı sonunda→ M.Kemal Yıldırım Orduları Komutanı

*Samsun’a gitme amacı→Milli birlik

*Amasya Genelgesi ile → Ordu müfettişliği görevine son verildi

*Sivas Kongr→Milli kongreler birleşti.

*İlk milli irade→ Amasya Genelgesi

*Milli bağımsızlık ve mücadele, milli egemenlik ilk çağrı→ Amasya Gen.

*İlk kez geçici hükümet kurulması → Erzurum Kongresi’nde

*Erzurum Kongr. amacı→ Doğu Anadolu güvenliği

*Erzurum Kong. önce→M.Kemal istifa etmiş

*Misakı Milli ilan→İstanbul işgal

*TBMM açılınca egemenlik millete

*TBMM ilk askeri zafer→Gümrü Ant. Ermenilerle

*TBMM’ye karşı ayaklanmaları önlemek için Hıyanet-i Vataniye Kanunu

*Kuvayı Milliye →Batı Anadolu’da Yunan işgaline karşı kurulur

*İlk direniş→Güney cephesi Fransızlara karşı. Hatay Dörtyol

* İlk cephe→Batı cephesi

*Lozan’a TBMM+İst.Hükümeti beraber çağrılıyor. Bunun üzerine Saltanat kald.

*M.Kemal Başkomutan→Sakarya doğusuna ordu çekilince, Kütahya-Eskişehir muh. 1921

*Batı cephesinde en uzun savaş Sakarya S.

*Kapitülasyonlar Lozan’da kaldırıldı.

*Ankara Ant.→Fransa-Sakarya Sav. Sonu

*Kars Ant.→Rusya-Sakarya Sav. Sonu

*”Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var” →Sakarya Savaşı

*”İlk hedefiniz Akdeniz’dir” →B.Taarruz

*”Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden kaderini yendiniz.”→ 2.İnönü

*Lozan Ant.→Kurtuluş Savaşı’nı her yönüyle tamamlayan antl.

*İngiltere Boğazların güvenliğini Türklere vermek istemiş çünkü Ruslara karşı.

*16 Mart 1920→ İstanbul’un işgali Osmanlı Devleti son.

*Menemen Olayları+Şeyh Sait Ayaklanması çok partili hayata geçişi engelledi.

884 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir