İnkılap Tarihi ile İlgili Çalışma Notları4

*T.C.nin oluşumunun ilk temel adımı→TBMM

*TBMM+Teşkilatı Esasi+Saltanat+Cumhuriyet→T.C.nin oluşumu

*Yurdun düşman işgalinden kurtulması için Atatürk Saltanatı kaldırmayı erteledi.

*Türk halkının ulusal bilince ve ulusal egemenlik bilincine ulaşmış olması→Saltanatın kaldırılmasını kolaylaştırmıştır.

*Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet→Halk Fırkası

*20 Nisan 1924→Yeni anayasa→güçler birliği ilkesine devam→1961 ‘e kadar devam

*Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası→Şeyh Sait Ayk.(13 Şubat 1925)→Takriri Sükun Yasası

*Serbest Cumhuriyet Fırkası→Fethi Okyar→12 Ağustos 1930→Menemen ile kapatıldı

**********

*Laiklik ilkesi→Saltanat kaldırılması+halifeliğin kaldırılması+Şeriye ve Evkaf +Tevhidi

Tedrisat+Medeni Kanun+8 Nisan 1924 Şeriat Mhk. kaldırılması+1925’te

tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, tarikatlara son+10 Nisan 1928

Devletin dini İslam’dır ibaresinin çıkarılması+1937 yılında da Laiklik

İlkesinin Anayasaya girmesi

*Eğitim Kültür Alanında İnkılâplar→Tevhidi Tedrisat+Medreselerin kapatılması+yabancı okullar+28 Üylül 1928 Uluslarası rakamlar+1 Kasım 1928 Türk harfleri+15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu+12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu

*Toplumsal Alanda İnkılâplar→1925 Fes yerine şapka+1926 Miladi Takvim, saat+1931 ağırlık ve uzunluk ölçüleri+1934 Soyadı kanunu, ağa, bey, paşa vb. unvanların kaldırılması

*Ekonomik Alanda İnkılâplar→18 Şubat 1923 İzmir İktisat Kong.+Kapitülasyonların kaldırılması 1923+ Aşar Vergisinin kaldırılması 1925+ Kabotaj kanunu 1926+Teşviki Sanayi Kanunu 1927+Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 1929+1.Beş Yıllık kalkınma prg.1933

*Atatürk ilkelerinin amacı→bağımsızlık içinde çağdaşlaşmak

*Atatürkçülük+Kemalizm: Atatürk ilkelerinin yaşama biçimi haline getirilmesi

*Cumhuriyet devletimizin temel yapısını ve biçimini belirler.

*Milliyetçilik→imparatorluğa+Osmanlılık’a+Ümmetçiliğe karşı

*Halkçılık→Cumhuriyetçilik+Milliyetçilik

*Laiklik hukuksal bir ilkedir. Devlet düzeninin bütün toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının dine değil, insan aklının ürünü olan bilime dayanmasıdır.

*Devletçilik→Bir ekonomik ilkedir. 1929 Dünya ekonomik bunalımından sonra benimsenmiş

*Devletçilik amacı→sanayileşmek, 1934 yılında 1. 5 yıllık uygulanmaya başladı.

*İnkılâpçılık→amaç çağdaşlaşmayı sağlamak. Yenileşme hareketlerinden inkılâpçılık farklıdır.

*Ulusal egemenlik→Cumhuriyetçilik

*Ulusal birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü→Milliyetçilik

*Akılcılık ve bilimsellik→Laiklik

*İnsan ve insanlık sevgisi→milliyetçilik ilkesi

1.379 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir