İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

12-A SINIFI İNTERNET PROGRAMCILIĞI  DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
1.     
PHP dilinin avantajlarından 4 tanesini yazınız? (10p)
2.      $sayi adlı bir değişken tanımlayın. Değişkenin ilk değeri 5 olsun. Daha sonra değişkeni  1 arttıracak Php programını yazınız? (10p)

3.      Programın ekran çıktısını yan tarafa yazınız?(10p)

<?Php
$rakamla=”1 2 3″;
$yaziyla=”bir iki uc”;
echo “Sayalım $rakamla ”;

echo “<BR>”;

echo ‘ Şimdi  $yaziyla ’;
?>

4.      Aşağıdaki karşılaştırma işlemlerinin açıklamasına göre (D/Y) kısmını doldurunuz?(10p)
<?php
$sayi1=30;  $sayi2=5; $sayi3=15; $sayi4=25; 
?>

Karşılaştırma İşlemi Açıklama D/Y
if ($sayi3 == ($sayi1/2)) Eşit Değil  
if ($sayi1 != ($sayi4/$sayi2)) Eşit Değil  
if ($sayi4 > 20) Büyük Değildir  
if ($sayi2 == 5 && $sayi2 < $sayi3) Evet , 5 ,5 e eşittir ve 5 küçüktür 15 ten  
if ($sayi1 > $sayi4 || $sayi2 > $sayi1) 30 25 ten büyüktür veya 5 büyüktür 30  

 

  5.      Yarıçapı verilen dairenin alanını hesaplayan , sonucu ekrana yazdıran  programı yapınız? ( pi =3,14) (Formül: ∏r2) (20p)

6.      12 ve 4 sayılarını birer değişkenlere atayıp aralarında toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve kalanı bulma işlemlerini yapan PHP kodunu yazınız.(20p)

7.      Aşağıdaki sorulara doğru veya yanlış olarak, parantez içindeki kısma (D/Y) bir tanesini yazınız? (20p)

– PHP kodları HTML kodlarının arasına yazılamaz.                                                                                       (   )
– PHP sunucu taraflı çalışan bir programlama dilidir.                                                                                   (   )
– String birleştirme amaçlı olarak en sık kullanılan operatör “.” (nokta) operatörüdür                     (   )
– phpMyAdmin Web sunucusunu yapılandırmak için hazırlanmış bir yazılımdır.                              (   )
– PHP yalnızca Apache web sunucusu ile birlikte çalışır. Başka bir web sunucusuyla çalışmaz     (   )
– Sabitler tanımlanırken “Define” komutu kullanılır.                                                                                       (   )
– Php’de bir komutun bittiğini ekseriyetle “;” ( Noktalı Virgül ) ile belirtiriz.                                        (   )
– “ // ”  Bu işaret  PHP’nin tek satırlı yorum bölümüdür                                                                                (   )
–  $_70milyon değişken adı olarak kullanılabilir.                                                                                            (   )
–   $isim% = “Hasan”; Php değişken tanımlaması (doğru/yanlış) olduğunu belirtin.                         (   )

10.779 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir