İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI  DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI

CEVAP ANAHTARI

1.      5 arkadaşınızın isimlerini içeren “ogrenci” adında bir dizi oluşturunuz. Oluşturduğunuz diziyi alfabetik olarak sıralayınız ve ekrana yazdırınız? (20p)

<?php

$ogrenci=array(“Volkan”,”Mustafa”,”Hasan”,”Hidayet”,”Ferhat”);

Sort($ogrenci);

foreach($ogrenci as $anahtar=>$deger)

{ print(“$deger”);  echo “<br>”; }

?>
2.      Değerleri önceden girilen 5 elemanlı tek boyutlu bir dizinin elemanlarını toplayan ve ortalamasını alan php kodunu yazınız.(20p)
<?php

$sayi=array(30,80,75,80,60);

$t=0;

for($i=0; $i<=4; $i++)

{$t=$t+$sayi[$i]; }

$ort=$t/5;

echo “Sayıların toplamı …: $t , sayıların ortalaması $ort”;

?>
3.      Girilen sayının negatif mi , pozitif mi olduğunu bulan fonksiyonu yazınız?(20p)
<?php

function sayibul($sayi)

{

if($sayi>0) echo “Sayı Pozitif”;

if($sayi<0) echo “Sayı Negatif”;

}

sayibul(5);

?>
4.     

7

Programın ekran çıktısını yan tarafa yazınız?(10p)
<?Php
$y=1;
for ($i=1;$i<=3;$i++)
$y=$y+$i;
echo $y;    ?>

5.      5-45 arasındaki tek ve çift sayıları ayrı ayrı toplayan ve ekrana yazdıran programı yazın. (20P)
<?php

$tek=0;  $c=0;

for($i=5; $i<=45; $i++)

{ {if($i % 2==1) $tek=$tek+$i; }

{if($i % 2==0)  $c=$c+$i; }  }

echo “Tek sayıların toplamı  $tek  <br> “;

echo “Çift sayıların toplamı  $c  “;

?>
6.      Programın ekran çıktısını yan tarafa yazınız?(a ve b nin değerlerini)(10p)

a sayısı 6
b sayısı 4

<?PHP
$i=0;    $a=0;  $b=10;

While ($i<=2)

{   $a=$a+2;

$b=$b-2;

$i=$i+1; }
Echo “ a sayısı $a       <br>   b sayısı $b”;

?>

840 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir