İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI

1. Web ortamında kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan formlarda hangi metotlar kullanılır?

A) Put              B) Post            C) OutPut        D) Send

2. Form bilgileri hangi tag komutları kullanılır?

A) <form> … </form>    B) <form> … </script>    C) <script>… </form>    D) Hiçbiri

3. Form metotlarından hangisi daha az güvenilirdir?

A) Text                       B)Submit                    C) Get             D) Post

4. Aşağıdakilerden hangisi input type’ındandır?

A) input           B) Submit        C) Post           D) eregi

5. Formlarda düz metin girişi için hangi inptu type’ı kullanılır?

A) Check Box                         B) Password                C) Select Box             D) Text

6. Formlarda tek seçenekli durumlarda kullanılan input type’ı hangisidir?

A) Option                    B) Radio                     C) Select Box              D) Check Box

7. Formları hazırladıktan sonra formlara girilen bilgileri göndermekten vazgeçmek için hangi input type’ı kullanılır?

A) Submit                   B) Value                     C) Check Box                         D) Reset

8. Bir değişken içinde değer bulunup bulunmadığını sınayan PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) empty ( )                B) strlen ( )                  C) isset ( )                   D) eregi ( )

9. Formlarda girilecek değerin karakter sayısını sınırlamak için hangi PHP fonksiyonu kullanılır?

A) empty ( )                B) strlen ( )                  C) isset ( )                   D) eregi ( )

10. Değişkenim içerisi boş olduğunda (değer girilmemişse) TRUE değeri gönderen PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) eregi ( )                  B) strlen ( )                  C) isset ( )                   D) empty ( )

11. Aşağıdakilerden hangisi okul adında bir veritabanı oluşturmak için kullanılan SQL cümlesidir?

A) create table okul  B) create data ogrenciler   C) create database okul   D) create okul
12.Aşağıdaki SQL komutlarından hangisi kayıt seçmek(listelemek) için kullanılır?
A)Update       B)Delete         C)Select          D)Insert

13.Aşağıdaki SQL komutlarından hangisi kayıt silmek için kullanılır?
A)Update       B)Delete         C)Select          D)Insert

14.Aşağıdaki SQL komutlarından hangisi yeni kayıt eklemek için kullanılır?
A)Update       B)Delete         C)Select         D)Insert

15.Aşağıdaki SQL komutlarından hangisi kayıtların güncellenmesi için kullanılır?
A)Update       B)Delete         C)Select         D)Insert

16.SQL sorgu cümlelerinde kriter(şart) belirtmek için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)Where         B)Order by     C) Select         D) Insert

17.Aşağıdaki SQL ifadelerinden hangisi kayıtların sıralanması için kullanılır?
A) Where        B) Order by    C) Select         D)Inser

18. Aşağıdakilerden hangisi joomla yönetim panelinde bulunmaz?

A) Makale Yöneticisi B) Genel Yapılandırma          C) Ortam Yöneticisi   D) Ortam Düzenleyicisi

19. Aşağıdakilerden hangisi joomla yönetim panelinde bulunan menülerdendir?

A) File                        B) Menüler                   C) Araçlar                   D) Pencere

20. Aşağıdakilerden hangisi joomla yönetim panelinde bulunur?

A) Dil Kullanıcısı       B) Kullanıcı Yöneticisi          C) Arka sayfa yöneticisi D) Ekle /Kaldır

 

2.383 defa okundu.

2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir