İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI  DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI
1- PHP dilinin sınırlayıcı işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) “<” ve “>”                               b) “<?” ve “?>”

c) “<#” ve “#>”                           d) “<&” ve “&>”

2-Listele.php ismindeki bir PHP dosyasını çalıştırmak için web tarayıcısında adres satırına ne yazılmalıdır?

a. http://listele.php

b. c:xamppwwwlistele.php

c. http://localhost/listele.php

d. c:/localhost/listele.php 

3-mysql>select  from okul where tur=’meslek’;

MySQL komut satırı ne iş yapar?

A) Okul veri tabanında, tur değeri “meslek” olanları listeler.

B) Okul veri tabanında, tur değeri “meslek” olanları siler.

C) Okul veri tabanında, tur değeri “meslek” olanları listeler.

D) Okul veri tabanında, tur değeri “meslek” olanları tablo oluşturur.

4-Bir MySQL veri tabanı üzerinde işlem yapabilmek için o veri tabanını seçmek gerekir.

Böyle bir veri tabanını seçmek için hangi komut kullanılır?

A)use B) select C) create D) drop

5-Aşağıdakilerden veri türlerinden hangisi metin (karakter) veri türüdür?

A)Datetime B) Real C) Int D) VarChar

6-MySQL’de index işlemi ne amaçla yapılır?

A)Veri tabanında veri aramak için B)Veri tabanından veri silmek için

C)Veri tabındaki verileri sıralamak için D)Veri tabanına veri eklemek için

7-Bir veri tabanından veri almak (sorgulamak) için hangi komut kullanılır?

A)Select B) Update C) Insert D) Alter

8-Veri tabanında bir alanın değerini değiştirmek için hangi MySQL komutu kullanılır?

A)Update B) Alter C) Insert D) Hepsi

9-MySQL veri tabanına bağlanmak için hangi fonksiyon kullanılır?

A) mysql_connect B) myql_open

C) mysql_baglan    D) mysql_select

10-Veritabanı sorgularını çalıştırmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? 

a. mysql_connect

b. mysql_select

c. mysql_query

d. mysql_select_db

11-Mysql> Select dersadi from dersler where derssaati>10;

  1. Dersadi tablosundaki 10 dan fazla olan dersleri listeler.
  2. Dersler tablosundaki 10 dan fazla olan dersleri listeler.
  3. Dersler tablosundaki ders saati 10 olan kayıtları listeler.
  4. Dersler tablosundaki ders saati 10 dan büyük olanları listeler.

12-Birden çok seçenek içerisinden sadece bir tanesini seçmek için kullanılan input tipi hangisidir?

a. radio                          b. checkbox

c. textarea                    d. Submit

13- “ogrenci” adındaki Tabloya  adı : “Ali” , soyadı : “Aslan “ ve  sehir :  “ Aydın “ adında bir kayıt ekleyecek kodu yazınız?(12p)
14-Aşağıdaki Sql komutunun açıklamasını yazınız?(10)

 Select  dersadi,derssaati from dersler where dersadi like ‘bi%’;

ad soyad sehir
Halil Gündüz Ankara
Ali Kaya Adıyaman
Ayşe Çetinkaya Konya
Mehmet Çiçek Ankara

 

15-Yukarıdaki tabloya göre  aşağıdaki SQL komutları çalıştırıldığında hangi kayıtları listeler. Sonuçları tablo şeklinde gösterin?(30)

a) SELECT ad, soyad FROM tablo1

b)SELECT *  FROM tablo1 WHERE sehir =’Konya’

c) SELECT * FROM tablo1 WHERE soyad LIKE ‘Ç*’

 Süre: 1 ders saatidir.

Not Baremi : 1-12 4 p, 13.soru 12p,14.soru 10 p,15.soru 30p

4.357 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir