MATEMATİKSEL (MATH) METOTLARI C# Console

Abs( )

Abs( ) metodu parametre olarak verilen sayının mutlak değerini veren metottur.

Kullanımı:

int mutlakDeger=Math.Abs(int sayi);

DivRem( )

Parametre olarak verilen ilk iki sayının bölme işlemini yapar ve geriye bölme

işleminin sonucunu döndüren ve 3. parametre olarak verilen değişkene de bölme işleminin kalanını aktaran metottur.

Kullanımı:

int bolum=Math.DivRem(int bolunen, int bolen,out int kalan);

long bolum=Math.DivRem(long bolunen,long bolen,out long kalan);

Max( )

Parametre olarak verilen iki sayıdan büyük olanı geriye döndüren metottur. Bütün sayı  türleri tarafından desteklenen bir metot çeşididir.

 

Örnek : Math.Max( ) metodu ile klavyeden girilen sayılardan büyüğünü bulma

Console.Write(“1. sayıyı giriniz:”);

int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“2. sayıyı giriniz:”);

int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int maksimum = Math.Max(sayi1, sayi2);

Console.WriteLine(“{0} ve {1} sayılarından en büyüğü {2} sayısıdır.”, sayi1, sayi2, maksimum);

 

Min( )

Parametre olarak verilen iki sayıdan küçük olanı geriye döndüren metottur. Bütün sayı türleri tarafından desteklenen bir metot çeşididir.

Pow( )

Parametre olarak verilen ilk sayının, yine parametre olarak verilen ikinci sayı kadar

üssünü hesaplayan metottur.

Kullanımı:

double usluSayi=Math.Pow(double x, double y);

 

Round( )

Parametre olarak verilen sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlayan metottur.

Kullanımı:

double yuvarlanmis=Math.Round(double sayi);

 

Sqrt( )

Parametre olarak verilen double türündeki sayının karekök değerini double türünde

geriye döndüren metottur.

Kullanımı:

double karekok=Math.Sqrt(double sayi);

2.119 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir