MEB Yöneticilik sınav konularında yer alan mevzatın son güncel hali

 

Kılavuzu indirmek için tıklayınız

Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Kılavuzu 2011

müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu 2011

Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Şartları

Müdür Yardımcılığı Sınav Çalışma Notları

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2709_0.html
KONULAR Puan Değeri
Türkçe Dil Bilgisi %10
Resmî Yazışma KurallarıResmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html
%5
Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %10
T.C. Anayasası
(Top %9)
a) Genel Esaslar %3
b) Temel Hak ve Ödevler %3
c) Cumhuriyetin Temel Organları %3
Genel Kültür %6
KANUNLAR %60
657 sayılı Devlet Memurları Kanunuhttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuhttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/25326_1.html
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunhttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/73.html
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.1739&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearchhttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.4.222&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearchhttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html
5442 sayılı İl İdaresi Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.5442&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/7236_5442.html
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearchhttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/25269_0.html
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3071&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18571_3071.html
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.1702&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20.html
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4483&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/38.html
BAKANLAR KURULU
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin KararMillî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Eki Çizelgehttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8959&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20890_0.html
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4771&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7262&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğihttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4774&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25664_0.html
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11024&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26408_0.html
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13272&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.html
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4806&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10363&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html
Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.83456&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=http://mevzuat.meb.gov.tr/html/17475_0.html
YÖNERGELER
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesihttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/2594_0.html

872 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri