MESLEKİ GELİŞİM 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

1-)İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?
A) İş Güvenliği B) İş C) İşçi Çalışması D) İşçi

2-)Öğrenci Ahmet, boya atölyesinde boya yaparken koruyucu araç kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Gözlük takmamıştır B) Eldiven giymemiştir C) Maske takmamıştır D) Baret takmamıştır

3-)Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?
A) Sıhhi tesisatlar
B) Elektrik tesisatları
C) Isıtma ve havalandırma tesisatları
D) Çevre düzenlemesi

4-)Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hallerine ne denir?
A) Meslek hastalığıB) Sigortalılık
C) işçi sağlığı D) İş güvenliği

5-)Meslek Hastalıklarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kimyasal kaynaklı B) Fiziksel kaynaklı C) Biyolojik kaynaklı D) Matematik kaynaklı

6-)Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?
A) Hastalık B) Kaza
C) Sakatlık D) Yaralanma

7-)İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?
A) % 98 B) % 2 C) % 60 D) % 30

8-)Öğrenci Hasan iş yerinde iş kazası geçirmiştir. Kurum doktoru Hasan’a ilk müdahaleyi yaparken idari personelin ne yapması gerekmektedir?
A) Kazayı soruşturmalılar
B) Kazayı derhal işverene bildirmeliler
C) Kazayı SSK’ya bildirmeliler
D) Ambulans çağırmalılar

9-)Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ya en geç kaç gün içinde bildirmelidir?
A) 7 gün B) 3 gün C) 2 gün D) 5 gün

10-)Aşağıda verilen şıklardan hangisi, iş kazası sonunda işçiye maddi yardım gerektiren başlıca ödeme şekillerinden birisi değildir?
A) İlaç yardımı B) Tedavi giderlerini ödeme C) İzin vermek D) Tazminat Ödemesi

11-)Aşağıda verilen şıklardan hangisi işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasaları içermez?
A) 4857 Sayılı İş Kanunu B) T.C Anayasası C) 506 Sayılı SSK Kanunu D) MEB Kanunları

12-)Aşağıdakilerden hangisi gözlerin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu araçtır?
A) Maskeler B) Koruyucu Gözlük
C) Baret D) Eldiven

13-)Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak kuralı B) Gelenek ve görenek
C) Görgü kuralı D) Hukuk kuralı

14-)Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk kuralları B) Din kuralları
C) Gelenek ve görenekler D) Ahlak Kuralları

15-)Çürük bir dişten gelen ağrı nedir?
A) Etkileşim B) Uyarıcı
C) Kalıtım D) Organizma

16-)Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?
A) Dürtü B) Güdü
C) Şuur D) Gelişme

17-)Üyeler arasında belli ilişkileri bulunan ve her üyenin grubun varlığını, simgelerini bilinçli olarak fark ettiği, iki ya da daha çok kişiden oluşan insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir.
A) Toplumsal Grup B) Kişisel Grup
C) Baskı Grupları D) Toplumsal Etkileşim

18-) Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?
A) Otobüste yaşlılara yer vermemek
B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak
C) Namaz kılmamak
D) Sözle sarkıntılık etmek

19-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Herkes yasalar önünde eşittir
B) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği bir haktır
C) Herkes eğitim hakkına sahiptir
D) Toplum adına özel hayata karışılabilir

20-) Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan kurallardır.
Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?
A) Gelenek ve görenekler B) Kültür
C) Görgü D) Töre

21-) I. Telefon eden önce karşısındakinin kendini tanıtmasını beklemeli
II. Yanlış numara çevrilmesi durumunda telefon hemen kapatılmalı
III. İş yerindeki telefon görüşmelerinde astın telefonu üste bağlanmalı
IV. Sabah 10.00’dan önce gece 22.00’den sonra telefon edilmemeli

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) II. ve III. B) I. ve II.
C) I. ve III. D) III. ve IV.

22-) Aşağıdakilerden hangisi giyinmede uyulması kurallardan değildir?
A) İş yerinde dikkat çekecek elbiseler giyilmelidir
B) Kadın ve erkek kendilerine uygun kıyafet seçmeli
C) Sökük, yırtık, ütüsüz elbise giyilmemelidir
D) Kıyafet seçen kişi yaşı, fiziki yapısı gibi hususları göz önüne almalıdır

23-) İşçi Ramazan, işyerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve Ramazan iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için Ramazan’ın hangi iş güvenlik önlemini alması gerekmektedir?
A) Eldiven takmalı
B) Baret kullanmalı
C) Koruyucu gözlük kullanmalı
D) İş önlüğü giymeli

24-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?
A) Hava B) Kuru kimyevi toz
C) Köpük D) Su

25-) Tiyatroda iken yüksek sesle telefonla konuşmak aşağıdaki toplumsal kurallardan hangisine aykırıdır?
A) Ahlak Kuralı C) Gelenek ve Görenek
C) Görgü Kuralı D) Hukuk Kuralı

Mesleki Gelişim 1.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı

15.388 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir