Mesleki Gelişim 2.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı

 1. C) Görgü kuralı
 2. D) Çevre-Zaman-Kalıtım
 3. A) Ataerkil Aile
 4. B) Sevgi ve saygı
 5. D) Birbirini engelleme
 6. A) Etik
 7. D) Kültür
 8. B) Sosyal Yaşam Etiği
 9. C) Töre
 10. B) Töre, gelenek, görenek, örf
 11. C) Hukuk yazılı emir ve yasaklardır.
 12. A) Amaçlanan sonuç etiği              
 13. A) Toplumsal yozlaşma
 14. B) Formal lider
 15. B) Yönetici
 16. C) Etik ilkelere
 17. D) Hepsi
 18. D) Lider
 19. D)Etik davranış ile performans arasındaki ilişkiyi önemsemez.
 20. C) Davranışlar önemli değildir.
 21. D) Ergenlik çağı tüm bireylerde aynı zamanda başlar.
 22. D) Refleks hareketlerden oluşur.
 23. C) Algılama
 24. B) Düşünme
 25. A) Bilgi ve çözümlerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilip yorumlanmasıdır.
 26. D) Evrenin ve bireyin değersiz olduğunu anlar.
 27. A) Hiçbir değeri yoktur
 28. D) Değişim ve gelişimin imkansız olduğunu anlamalıdır.
 29. A) Zaman ve kaynakları dikkate almamak.
 30. D) Çabalamak neye yarar?
 31. A) İhtiyaçları sınıflandırma
 32. D) Esnek düşünmek
 33. A) Alternatifleri azaltma
 34. C) Karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmak
 35. C) Olabildiğince fazla bilgi aktarmaya çalışmak
 36. A) İşlerin ve sorumlulukların tek elde toplanması
 37. C) Stres yaratan durumları önemsememek
 38. C) Kendi beklentilerini esas alır
 39. C) Hiyerarşiyi önemsememek
 40. D) Tevazu

Mesleki Gelişim 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

12.127 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir