Mesleki Gelişim Dersi 1.Dönem 2.Sınav Soruları

Mesleki Gelişim Dersi 1.Dönem 2.Sınav Soruları Mesleki Gelişim Dersi 1.Dönem 2.Sınav Soruları

1.Boyasız ayakkabı, ütüsüz ve sökük kıyafetler ……………………………….. kurallarına aykırıdır.
2.Toplumda sosyal ilişkileri belirlemede ve kolaylaştırmada ………………………. rolü çok büyüktür.
3. Binalarımız, yollarımız, tekniklerimiz, ulaştırma araçlarımız ………………….
kültürümüzü gösterir.
4.İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerleri ile o değerleri ileriki kuşaklara iletme aracımıza…………………..adı verilir.
5.İnsan Hakları Bildirisi, ………………. yılında ilk yazılı metin olarak hazırlanmıştır.
6. İçinde insan türünün üretildiği, toplumsallaşma sürecinin ilk ve en etkili biçimde yer aldığı, ana-babalar ile çocuklar arasında birincil ilişkilerin kurulduğu, ekonomik etkinliklerin yer aldığı toplumsal kuruma ……………. adı verilir.
7. Çalışanların haklarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek amacıyla oluşturulan kurumlara………………….adı verilir..
8. Oyun grupları, çocuğun sağlıklı bir …………………………… geliştirmesinde önemli rol oynar.
9. Kişinin sosyal yapıdaki yerine ………………………………………. denir.
10. Dilin uç kısmı ……………. duyarlıdır.
11. Organları belli bir işlevi yerine getirebilecek hale gelmesine……………..adı verilir.
12. Kişinin olayların ve çevrenin farkında olmasına ……………….. denir.

13. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak kuralı B) Gelenek ve görenek C) Görgü kuralı D) Hukuk kuralı
14.Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk kuralları B) Din kuralları C) Gelenek ve görenekler D) Hiçbiri
15.Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarina aykırı kabul edilir?
A) Otobüste yaşlılara yer vermemek B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak
C) Namaz kılmamak D) Sözle sarkıntılık etmek
16. Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre-Zaman-Uyarıcı B) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı
C) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım D) Çevre-Zaman-Kalıtım
17. Çürük bir dişten gelen ağrı nedir?
A) Etkileşim B) Uyarıcı C) Kalıtım D) Organizma
18. Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?
A) Dürtü B) Güdü C) Şuur D) Gelişme
19. Babanın egemenliğine dayalı aileye ne ad verilir?
A) Ataerkil aile B) Anaerkil aile C) Eşitlikçi aile D) Geniş aile
20. Üyeler arasında belli ilişkileri bulunan ve her üyenin grubun varlığını, simgelerini bilinçli olarak fark ettiği, iki ya da daha çok kişiden oluşan insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir.
A) Toplumsal Grup B) Kişisel Grup C) Baskı Grupları D) Toplumsal Etkileşim

Cevapları

6.220 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir