MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ  1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI 

1.) Yetki devri nedir?
A) Üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesidir.
B) Alt yönetim tarafından belli bir yetkinin üst basamaklara devredilmesidir.
C) Alt düzey yöneticiler yetki devrini her zaman üst düzey yöneticilere yapabilir.
D) Hepsi doğru.
E) Hepsi yanlış.
2.) Aşağıdaki soruların doğru şıklarına (D) veya (Y) yazarak cevaplayınız.
( ) – Eğitim, başkalarının deneyimlerinden bir şeyler öğrenmenin yolu olarak tanımlanabilir.
( ) – Başarı için, doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgi ve beceriye sahip insanların bulunması gerekmez.

3.) Çalışanların eğitimi için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
A) Personel giderleri karşılanarak çalışanlar okula, kursa gönderilmelidir.
B) İşletmede bir kütüphane kurularak kütüphane kitaplarla doldurulmalıdır.
C) İnsan yaptığı şey ne olursa olsun, öğrenmeyi sürdürmeden kendini geliştirebilir.
D) Bilgisayar kurslarına personel gönderilmeli, bu teknolojik imkanlardan yararlandırılmalıdır.
E) Hepsi doğru.

4.) Aşağıdakilerden hangisi ‘’ Çalışanların Birbirleri ile İlişkileri ‘’ sonucu işyerinin başarısını etkileyen unsurdur?
A) Huzurlu bir ortamda çalışanlar işyerinde beklenen başarıyı gösterebilecekleri için kaynaklar daha
etkin kullanılacaklardır.
B) İşyerinde, kalite ve üretim miktarı artacaktır.
C) İşletmede kar artacaktır.
D) Hepsi yanlış.
E) Hepsi doğru.

5.) İnsanların, bir amacı geliştirmek için yardımlaşma, duygu, düşünce ve çıkar birliği içinde olmalarına ……………………….. denir.

6.) Ortak amaçlı kuruluşlar kimlerin ortak amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyette bulunan
kuruluşlardır?
A) İşletmenin ortak amaçları için. B) Üyelerinin ortak amaçları için
C) İşverenlerin ortak amaçları için. D) Tüketicilerin ortak amaçları için.

7.) Müşteri kime denir ? Yazınız .

8.) Aşağıdaki soruların doğru şıklarına (D) veya (Y) yazarak cevaplayınız.
( ) – Bir sahibi olan işletmeye şirket denir.
( ) – Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlar hukuk kurallarıdır.

9.) Aynı amaca ulaşmak isteyenlerin aralarında yaptıkları mücadelelere ………………… denir.

10.) Aşağıdaki soruların doğru şıklarına (D) veya (Y) yazarak cevaplayınız.
( ) – İşletmeler, faaliyette bulundukları sektörlerde başarılı olabilmek için rakiplerinin gücünü ve zayıflıklarını
bilmek zorundadırlar.
( ) – İletişim, hedeften kaynağa bilgi transferidir.

8.Aşağıdakilerden hangisi hitap etmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
a) Bağırarak konuşulması b) El kolu aşırı sallama
c) Unvanlara göre hitap etmek d) Argo sözcüklere yer vermemek
9.Aşağıdakilerden hangisi karşılaşma, selamlaşma ve el sıkışmada uyulması gereken kurallardan biri değildir?
a) Abartılı konuşmaktan kaçının. b) Önce ev sahibi sonra diğer kişilerle selamlaşın.
c) Üst makamdakilerle selamlaşırken önce el uzatın d) Bayan elini uzatmadıkça erkek uzatmamalıdır.
10. Bir toplumda yapılması ve yapılmaması gereken davranışları ifade eden kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dini kurallar b) Ahlak kuralları c) Hukuk kuralları d) İnsan hakları
11. İnsanın toplumsal hayatı içinde edindiği ve onu diğer insanlardan ayırt eden alışkanlıklar ve davranışlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişilik b) Bilinç c) Şuur d) Güdü
12. Yaşantısal değişiklikler yoluyla davranışlarda değişiklik oluşturma süreci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dikkat b) Duygu c) Öğrenme d) Zeka

569 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri