MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi kaza zinciri içinde yer alan faktörlerden değildir? (5 P)

A.) İnsanın doğal yapısı   B.) Kişisel kusurlar    C.) Kaza olayı            D.) Kişinin boyunun kısalığı

 2. Aşağıdakilerden hangisi başın korunmasında kullanılan kişisel koruyucu araçtır?(5 P)

A.) Maskeler         B.) Koruyucu Gözlük        C.) Baret        D.) Eldiven           E)Koruyucu Elbise

3.Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?(5 P)

A) Orman alanları korunmalıdır.

B) Tarımsal araziler amaç dışı kullanılmamalıdır.

C) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar akarsulara boşaltılmalıdır.

D) Belediyeler şehir çöpleri için geri dönüşüm üniteleri kurmalıdır.

E) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar toprağa bırakılmamalıdır.

 4.Çevre Kirliliği nedir kısaca tanımlayınız.(10 P)

 5. Günümüzde doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, düşük maliyetlerle enerji elde etmemizi sağlayan yeni ve temiz enerji kaynakları çeşitlerini maddeler halinde yazınız.

  6.Populasyon nedir kısaca açıklaynız.(10 P)

 7.Turizm sektörünün yol açtığı çevre sorunlarından en belirgin 3 sorunu maddeler halinde yazınız.(10p)

 8. Motorlu taşıtlar sektörünün yol açtığı çevre sorunlarından en belirgin olan 3 tanesini maddeler halinde yazınız.(10 p)

 9. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe ne denir?   (5 p)

A) Çevre hakkı           B) Sürdürülebilir kalkınma     C) Çevre koruma        D) Çevre         E) Ekosistem

10.Hava kirliliğinin sebeplerinden 5 tanesinin maddeler halinde yazınız.(10 p)

 11.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10 P)

*Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri ortama …………………….. denir.

*Tüm canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına ……………… denir.

*…………………………., İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliği türüdür.

*…………………………, Toprağın çeşitli sebeplerle aşınması ya da taşınmasıdır.

*Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü yabancı maddeye ……………. denir.

12. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyunuz. Eğer doğruysa parantez içine D yanlışsa Y yazınız.(10 P)

(      ) Hava kirliliğini azaltmak için toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı.

(      ) Hava kirliliğini azaltmak için her yıl evlerin bacaları ve soba boruları temizlenmemelidir.

(      ) Enerjiden daha iyi verim alabilmek için evlerin pencelerinin, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli ve ısı yalıtımı yapılmalıdır.

(      ) Yerleşim yerlerindeki atık sular arıtma istasyonlarından geçirildikten sonra bertaraf edilmelidir.

(      ) Ses şiddetinin ölçü birimi desimetredir ve dM simgesi ile gösterilir.

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

10.925 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir