Mesleki Gelişim Dersi 2.Dönem 2.Sınav Soruları-A

Mesleki Gelişim Dersi 2.Dönem 2.Sınav Soruları
Soru 1:
Girişimciyi kendi iş kurma kararına getiren nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?(5 P)

a)      Kendi kendinin patronu olmak.

b)      İnsan ilişkilerini geliştirme isteği

c)      İş fırsatlarını değerlendirme isteği

d)      Kendi geleceğine kendinin karar vermesi

Soru 2: “İş fikirlerinin başarılı olması için toplumsal verileri derlemek ve bunları bir şekilde yorumlamak” ifadesi kimin özelliklerindendir?(5 P)

a)      Yönetici

b)      Ustabaşı

c)      Başkan

d)      Girişimci

e)      Müdür

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin piyasadaki rakiplerini araştırırken göz önünde bulundurması gereken temel niteliklerden biri değildir?(5 P)

a)      Üretim kapasiteleri

b)      Yerleşim yeri özellikleri

c)      İşletme sermayesi güçleri

d)      Ürün ve hizmet

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanacak özelliklerden biri değildir?(5 P)

a)      Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri

b)      Ürün ve hizmetlerin piyasadaki rakiplerinden farkları

c)      Ürün ve hizmetlerin müşterilere hangi faydaları sağladığı

d)      Ürün ya da hizmetlerin tanımlanması

Soru 5: Öncelikle girişimci iş fikri belirlerken aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz?(5 P)

a)      İş deneyimleri

b)      Bilgi ve becerileri

c)       Piyasadaki Fırsatlar

d)      Piyasadaki arz talep dengesi

e)      Ortaklar

Soru 6: Üretilen mal cinsine göre işletmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?(5 P)

a)      Dayanıklı mal üreten işletmeler

b)      Küçük ve orta büyüklükte işletmeler

c)      Dayanıksız mal üreten işletmeler

d)      Tüketim malı üreten işletmeler

e)      Endüstri (sanayi) malı üreten işletmeler

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler arasındadır?(5 P)

a)      Şirketler

b)      Özel işletmeler

c)      Büyük işletmeler

d)      Tüketim malı üreten işletmeler

e)      Sanayi işletmeleri

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketleri arasında yer almaz?(5 P)

a)      Limited Şirket

b)      Anonim Şirket

c)      Kolektif şirket

d)      Sermaye payları bölünmüş Komandit şirket

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin kuruluşlarındaki kurallardan biri değildir?(5 P)

a)      Kooperatife giriş ve çıkış serbest değildir.

b)      Kooperatif üyelerinin payları ne olursa olsun, ancak bir oya sahiptirler.

c)      Kar ortaklara, kooperatife yaptıkları iş oranında dağıtılır.

d)      Sermaye karşılığı verilecek faiz sınırlıdır(faiz oranı düşüktür).

Soru 10:Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir.(5 P)

a)      Anonim şirket

b)      Kolektif şirket

c)      Limited şirket

d)      Kooperatif

 

Soru 11: İşletmelerin, amacına ulaşmak için ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, bunların sırasını, zamanını, süresini, kimler tarafından ve hangi yollar izlenerek yapılacağını gösteren tasarı aşağıdakilerden hangisidir? (5P)

a)      Plan

b)      Araştırma

c)      Örgütleme

d)      Planlama

Soru 12: Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve işyerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir?(5P)

a)      Koordinasyon

b)      Organizasyon

c)      Araştırma

d)      Planlama

Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun aşamalarından biri değildir? (5P)

a)      İşlerin organizasyonu

b)      İnsan gücünün organizasyonu

c)      Finans kaynakları

d)      Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi

Soru 14: Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için işletmenin tüm faaliyetlerinin uyum içinde yürütülmesi fonksiyonudur” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (5P)

a)      Koordinasyon

b)      Organizasyon

c)      Araştırma

d)      Planlama

Soru 15: İşletmelerde kullanılacak ham madde, makine, bina araç gereçler vb. elde edilmesi ve işlerin konusuna göre düzenlenmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? (5P)

a)      İnsan gücü organizasyonu

b)      Koordinasyon

c)      Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi

d)      Planlama


Soru 16: Pozitif bilim inancı içerisinde bilim çeşitli özelliklerle tanımlanır. Bu özelliklerden 3 tanesinin adını yazınız(5 P)

Soru 17: Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10 P)

a)      Merak edilmeyen hiçbir şey sorulmaz ve sorulmayan soruların da asla cevabı olmaz. Bu yüzden bilimsel araştırmayı başlatan temel faktör ………………….

b)      Merak ve öğrenme arzusuyla oluşturulan bir sorunun, soru ile ilgili her türlü bilgi ve verinin incelenip değerlendirilmesi yorumlanarak bir hükme varılması, bir bilginin ortaya çıkarılması çabasına ……………………. denir.

Soru 18: Aşağıdakilerden hangisi araştırma yöntemlerinden değildir?(5 P)

a)Deneysel araştırma yöntemleri

b)Alan Araştırmaları

c)Tanıtıcı Araştırmalar

d) İstatistik Araştırmaları

e)Rastgele Araştırma Yöntemleri

 

Soru 19: Öncelikle girişimci iş fikri belirlerken aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz?(5 P)

A. İş deneyimleri

B. Ortaklar

C. Bilgi ve becerileri

D. Piyasadaki fırsatlar

1.880 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir