MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILISI 2012-2013

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILISI
1. A
şağıdaki seçeneklerden hangisi yüksek motivasyon ifadesidir? (5 Puan)

A) Nedensiz çatışmalar                       B) Sevgi ve saygı

C) İşe gelirken isteksizlik                       D) Asık suratlar

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir? (5 Puan)

A) Olumlu bakış açısı                         B) Sorumluluk alma ve paylaşma isteği

C) Katılım ve işbirliği                         D) Birbirini engelleme

Aşağıdaki örnek olayları değerlendirerek doğru seçeneği işaretleyin. (10 Puan)

3. Şef Meltem Hanım, işe yeni başlayan Ayşe Hanım’dan bir işçiye ait Haziran 2000 dönemine ait ücret bordrosunu istemişti. Ayşe Hanım 20 dakika aramasına rağmen bordroyu bulamadı. Ayşe Hanım Ramazan Bey’ den yardım istediğinde: “Ne işin var, arabul. “dedi. Meltem Hanım bu gecikmeden dolayı Ayşe Hanım’ı azarladı.

A) Ayşe Hanım ne yapması gerektiğini bilmeliydi

B) Meltem Hanım işçinin sicil numarasını vermeliydi

C) Ramazan Bey yardım etmek zorunda değildi

D) Meltem Hanım gecikmeden dolayı azarlamakta haklıydı.

4. Çalıştığı iş yerinde çok sevilen Hakan Bey’in, arkadaşlarından sürekli ödünç para istemek gibi olumsuz bir alışkanlığı vardı ve aldığı paraları çoğu zaman da unutuyordu. Bir gün kendisine işyeri kasası teslim edilmişti, daha sonra yerine koymak üzere, izinsiz olarak kasadan cüzi bir miktar para almıştı. Ancak yapılan kasa kontrolü sırasında çıkan açıktan dolayı, yönetici Turan Bey, Hakan Bey’e disiplin cezası verdi. (10 Puan)

A) Yönetici ceza vermekte haksızdır.

B) Hakan Bey ihtiyacından dolayı kasadan habersiz para almak zorundaydı.

C) Maddi sıkıntıları bilinen bir personele kasa teslim etmek yanlıştır.

D) Çok sevilen birine böyle bir olay için disiplin cezası verilmez.

5. Elif Hanım; ast ve üst ayrımı yapmadan insanlara saygı duyan, yaranmak kaygısıyla saygı göstermeyi sevmeyen bir insandır. İşletme müdürü Yusuf Bey ise; insanların kendisine karşı el pençe divan durmasını, aşırı saygı gösterilmesini isteyen devamlı ilgi bekleyen bir kişidir.

Ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılan işçinin, Yusuf Bey’e saldırması sırasında olaya Elif

Hanımla birlikte başka bir şirketin yöneticisi Fatih Bey tanık olmuştur. Mahkemede şahitlik etmesi için Fatih Bey’in görüşü alındığı halde Elif Hanım’dan hiç izin alınmadan Elif

Hanım şahit yazılmıştı. Bu duruma bozulan Elif Hanım:” Ben bu şirkette önemsenmiyorsam istifa ederim.” dedi. Yusuf Bey de hemen dilekçesini yazmasını istedi sonra da Elif Hanım’ın dilekçesini yırtıp çöpe attı. (10 Puan)

A) İşten çıkarılan işçinin amire saldırması doğal bir olaydır.

B) Elif Hanım “Önemsenmiyorum” düşüncesiyle istifa etmek isteğinde haklıdır

C) Bir amir memurun görüşünü almadan şahit yazdırabilir.

D) Yusuf Bey istifa dilekçesini yırtmaya yetkilidir.

 

6. ÖRNEK OLAY ( 40 Puan)

Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını ıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kıık olacak bilgin olsun.”

Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı.

 

 

Yukarıdaki örnek olayı okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Örnekte KAYNAK (verici) kimdir?

2. Örnekte ALICI (hedef) kimdir?

3. Örnekte MESAJ (bilgi, haber) nedir?

4. Örnekte KANAL (araç) nedir.?

5. Örnekte KOD ifadesi hangisidir?

6. Örnekte FİLTERE (algı) Mehmet’in algıladığı anlam nedir?

7. Örnekte DÖNÜT (geri bildirim) nedir?

 

7. İletişim engellerinden beş tanesini yazınız? (10 Puan)

  

8. Yönetimin Temel Fonksiyonlarından beş tanesini yazınız? (10 Puan) 

3.464 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri