Php Metin String, Rakamsal Değişkenler

Metin değişkenler string değişkenler olarak bilinirler ve herhangi bir metni ifade ederler.

Değişken olarak belirleyeceğimiz sözcük “degiskendeger” olsun.

<?php

$degiskendeger = “Açık Okul”;

?>

Görüldüğü gibi degiskendeger adlı değişkenimize almasını istediğimiz değer olan “Açık Okul”  metnini tırnak içine alarak atadık. Bu değişkeni aşağıdaki betikteki gibi ekrana yazdıracak olursak;

<?php

$degiskendeger = “Açık Okul”;

echo”$degiskendeger”;

?>

Tarayıcımızın ekranına Açık Okul şeklinde bir çıktı belirecektir.

  •   PHP’de tırnak içerisine alınan metinler rakam içerseler bile metin –string olarak kabul edilirler. $degiskendeger değişkenine “Açık Okul” metni yerine “1 sene 365 gün 6 saattir” değerini atamış olsaydık.
  •   Programın çıktısı 1 sene 365 gün 6 saattir olacaktı.
  •   Yani PHP’de tırnak içerisindeki ifadeler matematiksel bir değer değil tamamen metinsel bir ifadeye sahiptir.
  •   PHP betiklerinde bir satırın, daha doğrusu bir işlevin bittiğini ; karakteriyle belirleriz. Bu karakter sunucuya ilgili satırdaki işlevin sona erdiğini belirtir.Bu karakter sayesinde birbirinden ayırır.

Rakam İnteger Değişkenler

  • Rakam değişkenler integer değişkenler olarak bilinirler ve çeşitli matematiksel işlemler amacıyla tanımlanan sayıyı ifade ederler.
  • PHP’de matematiksel işlemlerden yararlanmak için çeşitli operatörleri bilmek gereklidir.
  •  Değişken olarak belirleyeceğimiz sözcükler “degiskendeger” ve “deger2”olsun.
  • Bir örnekte hem değişkenimizi tanımlayalım hem de bir toplama örneğiyle matematiksel işlemleri de pekiştirelim.
  • Bu toplama işlemi diğer 4 işlem operatörleriyle çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine de uygulanabilir.
<?php
$degiskendeger = 9;
$deger2 = 4;
echo $degiskendeger + $deger2;
?>
Programın tarayıcımızda çıktısı 13 olacaktır.
Bir değişkene matematiksel bir sayı değeri atamak istediğimizde değeri tırnak içerisine almadık.

Sunucunun matematiksel işlemlerde kullanmasını istediğimiz değerler değişkene tırnak içerisine almadan atanır.

Son satırdaki echo fonksiyonu istenildiği takdirde tırnak içerisine alınabilir. Daha önceden sayısal bir değer alan değişkenler, string yani metin değişkenler içerisinde metin olarak kullanılabilirler.

Örnek şu şekilde değiştirildiğinde sonuç değişmeyecektir;

<?php

$degiskendeger = 9;

$deger2 = 4;

$sonuc=$degiskendeger + $deger2;

echo “$sonuc”;

?>

İki Değerlikli Boolean Değişkenler

Boolean değişkenler sadece iki çeşit değer alabilen değişken türleridir ve bu değerlerde Türkçe karşılıkları Doğru ve Yanlış olan True ve False değerleridir.

<?php

$hayat_bos = False;

?>

Görüldüğü üzere $hayat_bos değişkenimize yanlış olduğunu belirten False değerini verdik.

Burada dikkat etmemiz gereken şey boolean değerlerinin tırnak içerisine alınmadığıdır.

 Eğer tırnak içersine alırsak değişkenimiz boolean değil bir string değişken haline gelecektir.

102 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir