Mikrodenetleyiciler Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

Mikrodenetleyiciler 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı
1. Bank değiştirmede aşağıdaki kaydedicilerden hangisi kullanılır?
a) PORTA b) PORTB
c) TRISA d) STATUS

2. B portunu yönlendirmek için aşağıdaki kaydedicilerden hangisi kullanılır?
a) PORTA b) TRISA
c) STATUS d) TRISB

3. Aşağıdakilerden hangisi assembly dilinde heksadesimal sayıların gösteriliş şeklidir?
a) b’03’ b) h’03’
c) d’03’ d) o’03’

4. Assembly dilinde yazılmış programı mikrodenetleyiciye yüklemek üzere Hex kodlarına dönüştüren program hangisidir?
a) ICPROG b) PICPROG
c) MPASM d) PROTEUS

5. Assembly dilinde başlık bloğunda hangi deyim bulunur?
a) INCLUDE b) EQU
c) BTFSC d) LIST

6. Programda kaydedicilerin adreslerini tek tek tanımlamak yerine, hangi komut kullanılarak tek satırda bu işlem yaptırılabilir?
a) EQU b) LIST
c) INCLUDE d) MOVW

7. PIC16F84’ün port sayısı nedir?
a) 13 b) 14
c) 5 d) 3

8. BSF STATUS,5 komutu hangi amaçla kullanılır?
a) Bank1’e geçmek için
b) Bank0’a geçmek için
c) Portları çıkış olarak tanımlamak için
d) Portları giriş olarak tanımlamak için

9. CLRF PORTA komutu hangi amaçla kullanılır?
a) PORTA’nın tüm bitlerini çıkış olarak ayarlamak için
b) PORTA’nın tüm bitlerini giriş yapmak için
c) PORTA’nın tüm bitlerine 0 göndermek için
d) PORTA’nın tüm bitlerine 1 göndermek için

10. PORTA’ya AF heksadesimal sayısını aktarmak için hangisi kullanılır?
a) MOVLW h’AF
MOVWF PORTA
b) MOVLW h’AF
c) MOVWF PORTA,h’AF
d) PORTA, h’AF

11. 9B heksadesimal sayısının Desimal karşılığı hangisidir?
a) 150 b) 155
c) 145 d) 160

12. h’AA sayısının binary karşılığı hangisidir?
a) 01010101 b) 11110000
c) 10101010 d) 00001111

13. PORTA’nın 0.biti 0 ise sonraki komutu atla anlamına gelen komut aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) BSF PORTA,0
b) BTSFC PORTA,0
c) MOVLW PORTA,0
d) PORTA,0

14. Bank0’a geçmek için hangisi kullanılır?
a) BCF STATUS,5
b) BSF STATUS,5
c) BTFSC STATUS,5
d) MOVLW STATUS,0

15. PORTA’nın tamamını giriş, PORTB’nin tamamını çıkış olarak ayarlamak için gerekli komut satırlarını yazınız.

16. PORTB’nin ilk 4 bitini giriş son 4 bitini çıkış olarak tanımlamak için gerekli komut satırlarını yazınız.

17. Aşağıdaki satırların ne işe yaradıklarını yazınız.

loop
MOVF SAYAC, W
MOVWF PORTB
INCF SAYAC, 1
CALL WAIT
GOTO loop

Not Baremi : 15,16 ve 17. sorular 10 puan, diğerleri 5 puandır.

4.437 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir