Mikrodenetleyiciler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

1. Kesmelerin çalışma mantığını yazınız.2. PIC16F84 kaç farklı kaynaktan kesme alabilir, belirtiniz.
3. Kesme alt programından hangi komut ile dönülür?
4. Program yazarken kullanılacak olan kesmeyi aktif hale getirmek için hangi yazmaç (register) kullanılır?
5. Kesme olduğunda program hangi adrese gider?
6. BCF OPTION_REG,6 komutu ne işe yarar?
7. Aşağıdaki programın ne işe yaradığını belirtiniz.
LIST P=16F84
INCLUDE “P16F84.INC”
SAYAC1 EQU H’0C’
SAYAC2 EQU H’0D’
BSF STATUS,5
CLRF TRISB
BCF STATUS,5
CLRF PORTB
OKU
MOVF PORTA,W
XORLW B’00011111’
MOVWF PORTB
GOTO OKU
END

8. Aşağıdaki programı inceleyiniz. Programın ne işe yaradığını belirtiniz.
LIST P=16F84
INCLUDE “P16F84.INC”
BSF STATUS,5
CLRF TRISB
BCF STATUS,5
CLRF PORTB
MOVLW D’3’
CALL CEVRIM
MOVWF PORTB
DONGU
GOTO DONGU
CEVRIM
ADDWF PCL,F
RETLW H’3F’
RETLW H’06’
RETLW H’5B’
RETLW H’4F’
RETLW H’66’
RETLW H’6D’
RETLW H’7D’
RETLW H’07’
RETLW H’7F’
RETLW H’6F’
RETLW H’77’
RETLW H’7C’
RETLW H’39’
RETLW H’5E’
RETLW H’79’
RETLW H’71’
END

3.024 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir