Mikrodenetleyiciler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

1. PIC16F84’de kaç adet port bulunur?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

2. Bank 0’a geçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
a) BCF STATUS,5
b) BSF STATUS,5
c) BSF OPTION,5
d) BCF OPTION,5

3. Bilgi aktarımı tek taraflı olan iletişim şekli hangisidir?
a) Full Duplex b) Half Duplex
c) Simplex d) Hiçbiri

4. PIC16F84 kesme kontrolü için hangi yazmacı kullanır?
a) TRISA b) TRISB
c) OPTION d) INTCON

5. CLRF PORTB komutunun işlevi nedir?
a) PORTB nin tüm bitlerini 1 yapar
b) PORTB nin tüm bitlerini 0 yapar
c) PORTB yi çıkış olarak yönlendirir
d) PORTB yi giriş olarak yönlendirir

6. Aşağıdakilerden hangisi alt program çağırmak için kullanılır?
a) GIT b) GOTO c) CALL d) BCF

7. PORTB yi 1 arttırmak için hangi komut kullanılır?
a) INCF PORTB b) DECF PORTB
c) ADDWF PORTB d) ANDWF PORTB

8. W yazmacının içeriğini temizlemek için hangisi kullanılır?
a) CLRF b) COM F c) CLRW d) NOP

9. Bir değişken tanımlamak için hangi komut kullanılır?
a) EQU b) INCLUDE c) INC d) BSF

10. Aşağıdaki komutlardan hangisi ADIM isimli değişkendeki bilgiyi W registerine yükler?
a) MOVF ADIM b) MOVWF ADIM
c) MOVF ADIM,W d) MOVF W,ADIM

11. PIC16F84’de TMR0 için frekans bölme oranları hangi kaydediciden ayarlanır?
a) STATUS b) OPTION
c) INTCON d) EECON

12. Aşağıdaki komutlardan hangisi, dallandığı altprogramdan W registerine 8C hexadesimal bilgisini yükleyerek döner?
a) RETURN h’8C’ b) RET h’8C’
c) RETLW h’8C’ d) ADDWF h’8C’

13. Kesme alt programından ana programa aşağıdakilerden hangisi ile dönülür?
a) RETURN b) RETLW
c) SLEEP d) RETFIE

14. Aşağıda RLF (Elde ile sola döndür) komutu uygulanmadan önce register ve eldenin (C) durumları verilmiştir. Buna göre komut uygulandıktan sonraki durumları doldurunuz.
Komut : RLF REG,W
Komuttan önce: W= H’53’ REG= H’E7’ C=0
Komuttan sonra: W= REG= C=

15.
BTFSC REG,3
GOTO X
GOTO Y

Yukarıdaki komutlara göre REG değeri H’37’ ise, program X’e mi Y’ye mi dallanır, belirtiniz.

16. Aşağıda DECF (F yi 1 azalt) komutu uygulanmadan önce registerların durumları verilmiştir. Buna göre komut uygulandıktan sonraki durumları doldurunuz.
Komut : DECF REG,W
Komuttan önce: W= H’89’ REG= H’65’
Komuttan sonra: W= REG=

17. Aşağıda IORWF (W ile F’i mantıksal VEYA işlemine tabi tut) komutu uygulanmadan önce registerların durumları verilmiştir. Buna göre komut uygulandıktan sonraki durumları doldurunuz.
Komut : IORWF REG,F
Komuttan önce: W= H’F5’ REG= H’41’
Komuttan sonra: W= REG=

18. Aşağıdaki satırlar ne işe yarar, açıklayınız.
MOVF SAYAC,W
MOVWF PORTB

2.753 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir