Mikrodenetleyiciler Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca iki durumu olan bilgiye verilen addır?
a) Anolog bilgi b) Sayısal bilgi
c) İkili sayısal bilgi d) Logaritmik bilgi

2. Op-ampların beslemesi aşağıdakilerden hangi şekilde olamaz?
a) Simetrik b) Sanal simetrik
c) Asimetrik d) Doğrusal

3. “Otomobil saatte 90km ile gidiyor” bilgisi hangi tür bilgidir?
a) anolog b) sayısal

4. Dijital bilgiyi anolog bilgiye çeviren devrelere na ad verilir?
a) DAC b) ADC
c) Mikroişlemci d) BPS

5. 3 bitlik DAC çıkışında kaç farklı gerilim olabilir?
a) 1 b) 2
c) 4 d) 8

6. Eş zamanlı olarak hem alma hem de gönderme işlemi birlikte gerçekleşiyorsa bu ne çeşit bir iletişimdir?
a) Simplex b) Half Duplex
c) Full Duplex d) Seri

7. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan seri iletişim standardı hangisidir?
a) RS232 b) I2C
c) RJ45 d) LPT

8. PIC16F84 mikro denetleyicisinin kaç adet I/O portu vardır?
a) 5 b) 18
c) 13 d) 2

9. PIC16F84 mikro denetleyicisinde kaç adet Bank vardır?
a) Yok b) 1
c) 2 d) 4

10. PIC 16F84 mikro denetleyicisinde, besleme uçları hangi numaralı pinlerdir?
a) 6-13 b) 5-14
c) 1-10 d) 7-12

11. Derlenmiş bir programın PIC’e yazdırılması sırasında hata oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Besleme gerilimi yok
b) Data kablosu arızalı
c) Pic ters takılmış
d) Programın yanlış yazılması

12. Program içerisinde kullanılan özel fonksiyon yazmaç isimlerinin tanıtıldığı dosyayı çağıran komut hangisidir?
a) List b) status
c) include d) debug

13. PIC16F84 mikro denetleyicisinde Bank0 dan Bank1 e geçmek için kullanılabilecek komut hangisidir?
a) bcf status,5 b) bsf status,5
c) bcf status,6 d) bsf trisa

14. Derleme işlemi başarısız ise aşağıdaki dosyalardan hangisi dizin içerisinde yer almaz?
a) Error b) Hex
c) Cod d) Asm

15. Aşağıdakilerden hangisi bak değiştirmek için kullanılan yazmacın bitleridir?
a) Status 5,6 b) TrisA 5,6
c) Intcon 3,4 d) List 5,6

16. Aşağıdaki sembollerden sonra yazılan yazı , rakam, sembol ve komutlar derleyici tarafından derlenmez?
a) ; b) : c) ! d) ”

17. Yazdığınız programı derledikten sonra derleyici özel yazmaçların tanıtılmadığını belirtiyorsa ne tür bir hata yapılmıştır?
a) List talimatı yazılmamıştır
b) Giriş çıkış tanımlaması yapılmamıştır
c) Ana program yazılmamıştır
d) Include dosyası kullanılmamıştır

18. Kesme alt programlarının başlangıç adresini belirlemede kullanılan komut hangisidir?
a) call b) goto
c) org d) clrf

19. IC-PROG programında açılan Hex dosyası hangi ikon kullanılarak PIC’e gönderilir?
a) b)
c) d)

20. IC-PROG programında dil seçimi hangi menüden yapılır?
a) Edit/Options/Language
b) Setting/Hardware/Language
c) View/Configure/Language
d) Setting/Options/Language

2.739 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir