Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları

Sıra No KONULAR   Puan Değeri
1-Türkçe‐Dil Bilgisi %10
2-Resmî Yazışma Kuralları %5
3-Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %10
4-T.C. Anayasası (Top %9)
a) Genel Esaslar %3
b) Temel Hak ve Ödevler %3
c) Cumhuriyetin Temel Organları %3

5-Genel Kültür%6
KANUNLAR  %60
6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
7-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
8-3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
9-1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
10-222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
11-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
12-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
13-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
14-1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
15-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
BAKANLAR KURULU KARARI
16-Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişki Karar
YÖNETMELİKLER
17-Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
18-Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
19-Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
20-Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği
21-Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
22-Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
23-Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
24-Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
25-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
26-Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
YÖNERGELER
27-Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

2.332 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri