Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları

Sınav Konuları:
1 Türkçe‐dil bilgisi
2 Resmî yazışma kuralları
3 Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik
4 T.C. Anayasası
a) Genel Esaslar
b) Temel Hak ve Ödevler
c) Cumhuriyetin Temel Organları
5 Genel Kültür
KANUNLAR
6 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
7 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
8 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
9 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
10 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
12 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
13 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
14 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
15 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
BAKANLAR KURULU KARARI
16 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
YÖNETMELİKLER
17 Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
18 Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
19 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
20 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
21 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
22 Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği
23 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
24 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
25 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
26 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
27 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
28 26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
29 17475 sayılı Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
YÖNERGELER
30 Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
31 Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
32 Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge

Türkçe‐dil bilgisi
Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik

169 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir