Müdür Yardımcılığı Sınavı Konulara Göre Soru Sayısı

KONULAR Puan Değeri Soru Sayısı
Türkçe Dil Bilgisi %10 10
Resmî Yazışma KurallarıResmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik %4 4
Halkla İlişkiler Ve İletişim Becerileri %4 4
Okul Yönetimi %4 4
Yönetimde İnsan İlişkileri %4 4
Okul Geliştirme %4 4
Eğitim ve Öğretimde Etik %5 5
Türk İdare Sistemi Ve Protokol Kuralları %5 5
KANUNLAR %60  
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 3
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 3
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 3
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 3
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 3
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 2
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun 3
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 3
BAKANLAR KURULU  
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin KararMillî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Eki Çizelge 3
YÖNETMELİKLER  
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 3
Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 2
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 3
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 2
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği 2
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 3
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 2
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 2
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 2
Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği 2
YÖNERGELER  
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi 2

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma3

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma 2

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma1

Müdür Yardımcılığı Sınavı Konulara Göre Soru Sayısı

Müdür Yardımcılığı Sınavında Geçmiş Yıllarda Çıkmış Sorular

Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma Soruları

4.594 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir