Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma 2

Soru:
1-Yeniçeri Ocağı kaldırılıp yerine Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusu kuruldu.
2-İlk kez pota ve polis teşkilatı kurulmuştur.
3-Devlet dairelerine ilk kez padişah resmi asılmıştır.
4-İstanbul’da kumaş fabrikaları kurulmuştur.
Yukarıdaki gelişmeler hangipadişah döneminde olmuştur?
Cevap:2.Mahmut

Soru:Anayasa Mahkemesi 2010 torba yasa değişikliği itibariyle kaç üyeden oluşur?
Cevap:17

Soru:Okul aile birliği genel kurulu ne zamana kadar toplanmalıdır?
Cevap:Ekim ayı sonuna kadar.
Hatırlatma:yeni açılan okllarda okulun açıldığı günden itibaren en geç 2 ay içersinde toplanır.

Soru:Milli eğitim teşkilatı hangi birimlerden oluşur?
Cevap:1-Merkez 2-Taşra 3-Yurt Dışı 4-Bağlı Kuruluşkar

Soru:Merkez Teşkilatı hangi birimlerden oluşur?
1-Bakanlık Makamı 2-Talim ve Terbiye Kurulu 3-Anahizmet Birimleri 4-Danışma ve Denetim Birimleri 5- Yardımcı Birimler

Soru:Toplum hizmeti ilköğretim ve ortaöğretimde kaçar saat yaptırılır?
Cevap:
İlköğretim 1,2,3 5 saat,
İlköğretim 4,5,6,7,8 10 saat,
Ortaöğretimde ise 15 saat.

Soru:Her öğrenciye ,kendine özgü yetenek,ilgi,mesleki değer,başarı ve motivasyonu oranında eğitim öğretime uyum sağlaması için verilen hizmetlere ne denir?
Cevap:Eğitsel Rehberlik

Soru:222 sayılı ilköğretim kanuna göre her köy okulunun …..dekardan az ……. dekardan çok olmamak üzere bir uygulama bahçesi olmalıdır?
Cevap: 2 dekardan az 10 dekardan çok olamaz.

Soru:222 sayılı ilköğretim kanuna göre nüfus cüzdanı olmayan çocukların yaşlarını kim tespit eder?  Cevap:İhtiyar Kurulu.

Soru:Seçildikten sonra mal bildiriminde bulunmak zorunda olmayan kimdir?

Cevap: Muhtar ve ihtiyar heyeti

Soru:Yüksek seçim kurulu kaç asil kaç yedek üyeden oluşur?

Cevap:7 asil 4 yedek.

Soru :Genel veya özel af çıkarmak için meclisin kaçta kaç çoğunluğu aranır?
Cevap: 3/5

MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre ,okulun imkanlarının uygun olması durumunda ,il/İlçe Mili eğitim Müdürlüğünün onayı ile en az kaç öğrencinin seçtiği dersler de okutula bilir.
cevap:6

Soru:5018 sayılı Kamu mali yönetimi kanuna göre merkezi yönetim bütçesi Bakanlar Kurulunun neyi kabul etmesiyle başlar?
Cevap:Orta Vadeli Program

Soru:657 ye göre aylıktan kesme cezası hangi oranlarda verilebilir?
Cevap:Brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında

Soru:
1-Türk Vatandaşlığı
2-Vatan Hizmeti
3-Vergi Ödevi
Yukarıdaki hak ve ödevler Anayasaya göre hangi bölümde yer alır?
Cevap:Siyasi Haklar ve Ödevler

5018 Kamu Mali Yön. ve Kontrol Kanununa göre iç denetim raporları en geç kaç ayda İç denetim koordinasyon kuruluna gönderilir?
Cevap:2 ay

Soru:Ortaöğretim kurumları ödül ve dispilin yönetmeliğine göre “Tütün mamulleirini üzerinde bulunduran veya içen” öğrenciye ne ceza verilir?
Cevap:Kınama

Soru:Ortaöğretim kurumları ödül ve dispilin yönetmeliğine göre öğrenciler en fazla kaç gün okuldan uzaklaştırılabilir?
Cevap:5

Soru:Ortaöğretim kurumları ödül ve dispilin yönetmeliğine göre “Yerine başkasını sınava sokan veya başkasının yerine sınava giren” öğrenciye ne ceza verilir?
Cevap:Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma

Soru:Resmi yazışmalarda hangi boyutlardaki kağıt kullanılabilir?
Cevap:A4(210mm*297mm) ve A5(210mm*148mm)

Soru:Faks ile yapılan yazışmalarım kaç gün içersinde resmi yazı ile teyid edilmesi gerekir?
Cevap:5 gün

Soru:Sadakat paktı kaç yılında hangi ülkeler arasında imzalanmıştır?
Cevap:Türkiye,İran,Irak,Afganistan-1937

Soru:Anayasaya göre sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan etmek kimin yetkisindedir?
Cevap:Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun.

Soru:Hakimler ve Savcılar Kurulu kaç asil kaç yedek üyeden oluşur?
Cevap:Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulu Adalet Bakanı dahil 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşmaktadır.

Soru:657’ye göre devlet memurluğundan çıkarma cezası kaç ay içerisinde karar bağlanmalıdır?
Cevap:6 ay

Soru:1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre toplam serbest kadro sayı içinde başöğretmen ve uzman öğretmen oranı % kaç olmalıdır?
Cevap:Başöğretmen %10 Uzman öğretmen %20

657 DMK’na göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında özürlü çalıştırmak zorundadır?
cevap % 3 oranında

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma3

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma 2

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma1

Müdür Yardımcılığı Sınavı Konulara Göre Soru Sayısı

Müdür Yardımcılığı Sınavında Geçmiş Yıllarda Çıkmış Sorular

Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma Soruları

5.449 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir