Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma3

Soru:İlk yerli tiyatro eseri hangisidir?
Cevap:Şair Evlenmesi/Şinasi

T.C. Anayasa’na göre Cunhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere meclise geri göndermez?
Cevap:  Bütçe Kanunu 

 

Soru:Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu kaç üyeden oluşur,üyelerin görev süresi ne kadardır?
Cevap:9 üye ,4 yıl.

Soru:Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine diplomalar mezuniyet tarihini izleyen kaç gün içerisinde düzenlenmelidir?
Cevap: 20 gün.

Yatılı ilköğretim bölge okulnda müdür ve müdür başyardımcıları haftalık ne kadar ekders alır?
30

İlköğretim 6-7-8 sınıflarında okulda görevli yönetici ve öğretmenler dışındaki, derse giren resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine en fazla kaç saate kadar ek ders verilir?
8

bir öğretim yılında bir kişiye en fazla ne kadar komisyon üyeliği, ne kadar sınav gözcülüğü görevi verilir. 
komisyon 12, gözcülük 15

657 sayılı DMK’na göre genel haklar nelerdir?
Madde 17 – Uygulamayı isteme hakkı
Madde 18 – Güvenlik
Madde 19 – Emeklilik
Madde 20 – Çekilme
Madde 21 – Müracaat, şikayet ve dava açma
Madde 22 – Sendika kurma
Madde 23 – İzin 
Madde 24 – Kovuşturma ve yargılama 
Madde 25 – İsnat ve iftiralara karşı koruma

Ortaöğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliğine göre okulun bina eklenti ve donanımları ile taşınır ve taşınmazlara zarar veren öğrenciye hangi ceza verili?
Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası verilir. ilçe öğrenci disiplin kurulu onayından sonra uygulanır.

657 Sayılı DMK’na göre 10 yılını doldurmamış devlet memurları kaç gün yıllık izin kullanır?
cevap : 20 gün

657 Sayılı DMK’na göre 10 yılını doldurmuş devlet memurları kaç gün yıllık izin kullanır?
cevap : 30 gün
Dip not: Öğretmenler yaz tatilinde 2ay yıllık izinli sayılırlar.

Soru:657 ‘ye göre ilkokul,ortaokul ve lise mezunlarının memuriyete giriş derece ve kademeleri nelerdir?
Cevap:
İlkokul 15/1
Ortaokul 14/2
Lise 13/3

Soru:Kaynaştırma yoluyla eğitimde 1 veya 2 özel eğitime ihtiyacı olan bireyin bulunuduğu ilköğretim ve ortaöğretim sınıflarının mevcudu en fazla kaç olmalıdır?(Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliği)
Cevap:
İlköğretim 1 birey sınıf mevcudu en fazla 20
İlköğretim 2 birey sınıf mevcudu en fazla 10
Ortaöğretim 1 birey sınıf mevcudu en fazla 35
Ortaöğretim 2 birey sınıf mevcudu en fazla 25

Soru:Tarihte ilk defa bütün türkleri tek bayrak altında toplayan türk devleti hangisidir?
Cevap:Asya Hun Devleti

Soru:Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan  “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
Cevap:Muhakemetü’l Lügateyn

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), 1982 Anayasası’nın kaçıncı maddesi gereğince kurulmuştur?
c: 118

Soru:Anayasya göre kamu hizmetlerine girme hakkı hangi bölümde yer alır?
Cevap:Siyasi Haklar ve Ödevler

meb ilköğretim kurumlarıyönetmeliğine göre ;
uyarma ve kınama : Okul müdürü
okul değiştirme yaptırımı : ilçe öğrenci davranış değerlendirme kurulunun 
onayından sonra uygulanır.

meb ilköğretim kurumlarıyönetmeliğine göre ;
Öğrenci davranışlaını değerlendirme kurulu :
-Müdür başyardımcısı olmadığı olmadı okullarda müdür yardımcısı başkanlığında
-öğretmenler kurulunca seçilen birer sınıf ve birer şube rehber öğretmen
-okul rehber öğretmeni
-okul-aile birliği başkanı 
-okul öğrenci kurulu başkanından oluşturulur.

2.dönem nakiller, dönem başından 15 gün sonraya kadar yapılır.
iller arası nakillerde en çok 5 günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre seviye belirleme sınavı ile ilgili usul ve esaslar ne ile belirlenir.
yönerge

meb OKUL öncesi yönetmeliği’ne göre
yemkhane ve okulun temizlik işlerini
mdr. yrdmcısı organize eder.

Soru: Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ve Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda hangisinin kararları esas alınır?
Cevap: Danıştay

Soru:Gensoru en az kaç milletvekilinin imzasıyla verilir?
Cevap:20

Soru: Başbakanın yada bakanların görevleriyle ilgili bir suçtan dolayı yargılanmalarını sağlamaya yönelik parlemento denetimine ne denir?
Cevap: Meclis soruşturması

Soru: Seçmeli dersler ne zamana kadar seçilmelidir?
Cevap: Haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar.

Soru: Okul gezilerinde …. öğrenciye kadar … yönetici ve en fazla …. sorumlu öğretmen görevlendirilir.
Cevap: 40, 1, 2

Soru: Gezi planları en az kaç gün önce okul müdürlüğüne verilir?
Cevap: 7

 • İnkılap Tarihi ile İlgili Çalışma Notları4
 • İnkılap Tarihi ile İlgili Çalışma Notları3
 • İnkılap Tarihi ile İlgili Çalışma Notları2
 • İnkılap Tarihi ile İlgili Çalışma Notları1
 • 5.941 defa okundu.

  2 yorum

  Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir