Müdür Yardımcılığı Soruları-4

  ANAOKULLARINDA:

ÖĞRENCİ SAYISI

100-201 E KADAR 1

201 VE DAHA FAZLASI 2

MÜDÜR YARDIMCISI NORM KADROSO VERİLİR.


İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENCİ SAYISI 10 DAN AZ OLMAMAK KOŞULUYLA HER SINIF VE ŞUBE İÇİN 1 SINIF ÖĞRETMENİ NORM KADROSU VERİLİR.

——2000 ÖĞRENCİSİ BULUNAN BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNA 3 MÜDÜR YARDIMCISI NORM KADROSU VERİLİR.

——PARAĞRAF BAŞLARINA YAZI ALANININ 1.25 CM İÇERİSİNDEN BAŞLANIR.PARAĞRAF BAŞI YAPILMAZSA PARAĞRAFLAR ARASINDA BİR SATIR ARALIĞI BOŞLUK BIRAKILIR.

——BAŞLIKTA YER ALAN BİLGİLER 3 SATIRI GEÇEMEZ.

İLGİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA a,b,c GİBİ KÜÇÜK HARFLER YANLARINA AYRAÇ İŞARETİ KONULARAK KULLANILIR.

——-I.DÜNYA SAVAŞI SONUNDA KURULAN 3 YENİ DEVLET:YUGOSLAVYA,MACARİSTAN,POLONYA

——-resmi yazışmalarda SAYI yazı alanının sol tarafında yer alır…KONU ise sayının bir satır altında yer alır…TARİH yazı alanının sağ tarafında SAYI ile aynı hizada yer alır.. 

——-FES YERİNE ŞAPKA KANUNUNUN ÇIKARILMASIYLA;

LAİKLİK VE İNKILAPÇILIK HEDEFLENMİŞTİR.

——-TBMM üye sayısının ÜÇTE BİRİ ile toplanır…yine TBMM üyelerinin BEŞTE BİRİNİN yazılı isteği üzerine de toplanabilir…TBMM de karar yeter sayısı üye sayısının ÜÇTE İKİSİ ile olur…

——–ANADOLUDA BAŞLAYAN MİLLİ MÜCADELE HAREKETİNİN İLK YAYIN ORGANI:İRADE-İ MİLLİYE

İSMET İNÖNÜ ZAMANINDA ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATA GEÇİLDİKTEN SONRA YAPILAN İLK GENEL SEÇİMLERDE;CUMHURİYET HALK PARTİSİ İKTİDARA GELMİŞTİR.

——–MACARİSTAN I.DÜNYA SAVAŞINDAN TRİYANON ANLAŞMASINI İMZALAYARAK AYRILMIŞTIR.

——–DANIŞTAY idare mahkmelerinin ilk ve son karar merciidir…YARGITAY ise adliye mahkemelerinin ilk ve son karar merciidir..

——–KURTULUŞ SAVAŞINDA GÜNEY CEPHESİ SAVAŞLARI ANKARA ANTLAŞMASIYLA SONA ERMİŞTİR.

I.DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI DEVLETİNİN ÇANAKKALE’DE KAZANDIĞI BAŞARI RUSYA NIN SAVAŞTAN ÇEKİLMESİNDE ETKİLİ OLMUŞTUR.

———MİSAK-I MİLLİDE;

A SINIRLAR

B BOĞAZLAR

C KAPİTÜLASYONLAR YER ALMIŞTIR.

TAZMİNATLAR İSE YOKTUR.

———HATAYIN TÜRKİYEYE KATILMASI KARARI;

HATAY MİLLET MECLİSİNDE ALINMIŞTIR.

————HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN başkanı ADaLET BAKANIDIR…

———BATI CEPHESİNDE YALNIZCA; ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞLARI YENİLGİ İLE SONUÇLANMIŞTIR.

———-YENİ TÜRK ALFABESİ 1 KASIM 1928 DE KABUL EDİLMİŞTİR.

————İTALYANIN DIŞ POLİTİKADA İZLEDİĞİ YAYILMACI POLİTİKA SONUNDA BALKAN ANTANTI KURULMUŞTUR.

————-DANIŞTAY ve SAYIŞTAY mahmekeleri arasındaki uyuşmazlıklarda DANIŞTAYIN kararı esas alınır…

————I.KURTULUŞ SAVAŞININ KAZANILMASINDA ETKİLİ OLAN TEMEL İLKE;MİLLİYETÇİLİK.

———II.BULGARİSTAN BALKAN ANTANTINA KATILMAMIŞTIR.

———III.SALTANATIN KALDIRILMASI CUMHURİYETİN İLANINDAN ÖNCE OLMUŞTUR.

————-MUSTAFA KEMALİN ANAFARTALAR KAHRAMANI OLARAK TANINMASINI SAĞLAYAN SAVAŞ:ÇANAKKALE SAVAŞIDIR.

———–CUMHURİYETÇİLK VE MİLLİYETÇİLİĞİN DOĞAL SONUCU OLAN İLKE:HALKÇILIK

———-SOSYAL YAŞAMDA HER TÜRLÜ AYRICALIĞI REDDEDER:HALKÇILIK.

———-resmi yazılarda gizlilik dereceleri: çok gizli ,gizli,özel,hizmete özel şeklinde sıralanır…

———-resmi yazılarda İMZA,METİNDEN 2-4 aralık sağ köşede yer alır…imza kısmında İMZA ismin üzerine atılır…KİŞİNİN ADININ İLK HARFİ büyük yazılır soyadının hepsi BÜYÜK HARFLE yazılır,altına da ünvan küçük harfle yazılır…

————Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır.

————-faksla bildirilmesi gereken yazıların resmi yazıyla da en geç 5 GÜN içinde teyid etilmesi gerekir..

—————resmi yazışmalarda GİZLİ damgası yazı alanının ÜST VE ALT ortalarına KIRMIZI HARFLERLE(büyük) vurulur..

———–.KAZASKER;KADI VE MÜDERRİSLERİ ATAR.

———–KANUNİ ESASİ;OSMANLININ AVRUPAİ TARZDA İL ANAYASASIDIR.

————SENDİ İTTİFAK OSMANLIDA PADİŞAH OTORİTESİNİ SINIRLAYAN İLK BELGEDİR.

 ———–genel seçimlerden önce 3 BAKAN GÖREVDEN ÇEKİLİRLER:bunlar ulaştırma ,adalet ve iç işleri bakanlıklarıdır…

————-USULSÜZ MÜRACAAT….UYARMA CEZASI.

————-SİYASİ PARTİYE GİRMEK….MEMURLUKTAN ÇIKARMA. 

————–MEMUR DİSİPLİN KOVUŞTURMASINDA EN ÇOK 3 AY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILIR.

————-KAMU ZARARLARI VE PARA CEZALARI 10 YIL SONRA ZAMANAŞIMINA UĞRAR.

————-SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE ÖDENECEK ÜCRET TESPİTİNİ; BAKANLAR KURUL YAPAR.

————-genelkurmay başkanı BAŞBAKANIN TEKLİFİüzerine CUMHURBAŞKANINCA ATANIR…

————–CUMHURBAŞKANI aynı zamanda TBMM adına silahlı kuvvetlerin BAŞKOMUTANLIğını temsil eder..

—————T.C. ANAYASASINA GÖRE kanunları yayımlamak CUMHURBAŞKANINA aittir..

————–CUMHURBAŞKANININ tbmm ÜYELERİNİN DIŞINDAN SEÇİLEBİLMESİ İÇİN EN AZ 20 MİLLETVEKİLİNİN yazılı teklif sunması gerekir..

————TC.anayasaına göre siyasi partilerin MALİ denetimini ANAYASA MAHKEMESİ yapar.

————TC.ANAYASINA GÖRE siyasi partilerin kapatılmasına ANAYASA MAHKEMESİ karar verir.

————–BİR SİYASİ PARTİNİN KAPATILMASI isteğiyle ANAYASA MAHKEMESİNE dava açma yetkisi YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISINA aittir…

————–T.C..ANAYASINA GÖRE: cumhurbaşkanı TBMMde kabul edilen kanunları 15 GÜN içinde yayımlar.

—————-CUMHURBAŞKANI BÜTÇE KANUNUNU tekrar görüşülmek üzere MECLİSE gönderemez…(YANİ BÜTÇE KANUNU SİHİRLİ Bİ KANUNDUR DİYEBİLİRİZ

————-ANAYASA MAHKEMESİ 11 ASİL VE 4 YEDEK ÜYEDEN OLUŞUR.

CUMHURBAŞKANI 2 asil ve 2 yedek üyeyiYARGITAY,1 asil ve 1 yedek üyeyi DANIŞTAY,birer asil üyeyi askeri yargıtay,askeri yüksek idare mahkemesi,ve sayıştay genel kurullarınca kendi içlerinde seçtikleri 3 aday içinden,1 asil üyeyi ise YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUnun kendi üyesi olmayan öğretim üyeleri içinden,3 asil ve 1 yedek üyeyi ise ÜST KADEME yöneticileri İLE avukatlar ARASINDAN SEÇER.

————–ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ asil görevleri dışında resmi ve özel hiçbir görev alamazlar…

————–ASKERLİĞİNİ TAMAMLAYIP DÖNEN MEMUR 1 AY İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMALIDIR.

————-.KURUMLAR %3 ORANINDA ÖZÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER.

————M. KEMALİN ŞAMDA KURDUĞU CEMİYET:VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ.

————-DDK NIN TÜM ÜYELERİNİ CUMHURBAŞKANI ATAR.

————-5580 ÖZEL EĞİTİM;ÜCRETLER MAYIS AYINDA BELİRLENİR.ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ SAYISI %10 ARTTIRILABİLİR.

————–ÖĞRENCİLERİN DÖVÜLMESİ MAAŞ KESİMİ CEZASI.

———–.ŞEHİR VE KASABLARDAKİ KONUTLARIN KİRA BEDELİNİ İL DAİMİ KOMİSYONU BELİRLER.

————-ŞEYH SAİD AYAKLANMASIYLA TERAKİPERVER HALK PARTİSİ KAPATILMIŞTIR.

———-TBMM ÜYE sayısının BEŞTE ÜÇÜNÜN oyu ile genel ve özel af çıkarılabilir..

———T.C.ANAYASINA GÖRE toplu olarak işlenen suçlarda suçu işleyenler en çok 4 GÜN içinde HAKİM öüne çıkarılmalıdır.

————–T.C. ANAYASASINA GÖRE : CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİNİN BİTİMİNE 60 GÜN KALA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BAŞLAR.

————YÜRÜTME YETKİSİ:

CUMHURBAŞKANI VE BAKANLAR KURULLUNDADIR.

————CUMHURBAŞKANI MGK NIN BAŞKANIDIR.O OLMAZSA BAŞBAKAN BAŞANLIK EDER.

———–.SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLIDIR

HAK EDEN KAZANSIN(TABİİ ÇALIŞIRSA) HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM…

1.473 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir