Nesne Tabanlı Form Uygulamaları Soru2

C# .net Uygulamasında diziye  değer aktarma, döngüler ve karşılaştırma işlemler yapılarak çözülmüştür.

public Form1()
 {
 InitializeComponent();
 }
//Değişkenleri Global Tanımlıyoruz.
string[] num=new string[5];
 string[] ad = new string[5];
 int[] y1 = new int[5];
 int[] y2 = new int[5];
 int[] s = new int[5];
 double[] ort = new double[5];
 string[] durum=new string[5];
 int j,i=0;
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
//Dizi değişkenlerine değer aktarıyoruz.
 num[i] = textBox1.Text;
 ad[i] = textBox2.Text;
 y1[i] = int.Parse(textBox3.Text);
 y2[i] = int.Parse(textBox4.Text);
 s[i] = int.Parse(textBox5.Text);

//ortalamayı hesaplıyoruz.
ve ortalama dizisine aktarıyoruz.
 ort[i] = (y1[i] + y2[i] + s[i]) / 3;
//Geçme Kalma Durumunu hesaplıyoruz.
 if(ort[i]>=45)
 { durum[i]="Geçti";}
 else
 { durum[i]="Kaldı";}
 i++; j = i;
 textBox1.Clear();
 textBox2.Clear();
 textBox3.Clear();
 textBox4.Clear();
 textBox5.Clear();
 }

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
//Listeleme İşlemi.
if (radioButton1.Checked)
 {
 listBox1.Items.Clear();

for (i = 0; i < j; i++)
 {
 listBox1.Items.Add(num[i]+" "+ad[i]
+" "+ort[i].ToString()+" "+durum[i]);
 }
 }
 if (radioButton2.Checked)
 {
 listBox1.Items.Clear();
 for (i = 0; i < j; i++)
 {
 if (durum[i] == "Geçti")
 {
 listBox1.Items.Add(num[i] + " " + ad[i] + " "
 + ort[i].ToString()+ " " + durum[i]);
 }
 }
 }
 if (radioButton3.Checked)
 {
 listBox1.Items.Clear();
 for (i = 0; i < j; i++)
 {
 if (durum[i] == "Kaldı")
 {
 listBox1.Items.Add(num[i] + " " + ad[i] + " "
 + ort[i].ToString()+ " " + durum[i]);
 }
 }
 }
 }

1.827 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir