NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 2.Dönem 2.Sınavı 2014-2015

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 2.Dönem 2.Sınav Soruları

1) Veri kaynağına bir hat çekerek, C# veri tabanı nesnelerinin bu hat yardımıyla işlemlerini gerçekleştirmelerine imkanı sağlayan nesne aşağıdakilerden hangisidir?

a) DataGridView
b) OleDbConnection
c) Command
d) OleDbDataAdapter

2) Sql cümlelerinin çalışmasını sağlayan nesne aşağıdakilerden hangisidir?

a) DataGridView
b) OleDbConnection
c) OleDbCommand
d) OleDbDataAdapter

3) Bilgileri Visual Studio Ortamda tablo şeklinde göstermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) DataGridView
b) OleDbConnection
c) OleDbCommand
d) OleDbDataAdapter

4) Bir stringin karakter uzunluğunu aşağıdakilerden hangisi verir?

a) Substring
b) Length
c) ToLower
d) ToUpper

5) Bir stringin büyük harfe dönüştürmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Substring
b) Length
c) ToLower
d) ToUpper

6) Timer1 nesnesini başlatmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır.

a) Timer1.Start();
b) Timer1.Begin();
c) Timer1.İnterval();
d) Timer1.Stop();

7) Timer1 nesnesini durdurmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır.

a) Timer1.Start();
b) Timer1.Tick();
c) Timer1.Pause ();
d) Timer1.Stop();

8) Aşağıdakilerden hangisi SQL kayıt ekleme komutudur?

a) İnsert
b) Delete
c) Update
d) Select

9) Aşağıdakilerden hangisi SQL kayıt silme komutudur?

a) İnsert
b) Delete
c) Update
d) Select

10) Aşağıdakilerden hangisi SQL kayıt güncelleme komutudur?

a) İnsert
b) Delete
c) Update
d) Select

11) Visual C# programı ile Access Programı arasında bağlantı komutlarını kullanabilmek için hangi komutu eklemek gerekir?

a) using System.Windows.Forms;
b) using System.Data.OleDb;
c) using System.Data.Odbc;
d) using System.Data.Sql;

12) Aşağıdakilerden hangisi site tablosundaki ad alanı AHMET’e eşit olan tüm satırları verir.(5p)

a) Select * from site where ad=’AHMET’
b) Select ‘Tüm satırlar’ from site where ad=’Ahmet’
c) Update * from site where ad=’%AHMET’
d) Select from site ad=’AHMET’

13) Aşağıdakilerden hangisi site tablosuna ad, soyad, numara bilgilerini ekleyen sql kodudur.(5p)
a) Insert into site valuaes(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
b) Insert into site set(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
c) Update ad, soyad, numara set site values(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
d) Insert into site (ad, soyad, numara) values (‘AHMET’,’METE’,’123456’)
14) Aşağıdakilerden hangisi combobox elamanına “imyo” kelimesini ekler?

a) comboBox1.Items(“imyo”);
b) comboBox1.Items[i](“imyo”);
c) comboBox1.Insert(“imyo”);
d) comboBox1.Items.Add(“imyo”);

15) Programın çalıştırılmasını aşağıdaki kısa yollardan hangisi sağlar?

a) F5
b) F6
c) F10
d) F11

16) Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?
int sayi = 126; MessageBox.Show((sayi%10).ToString());

a) 6
b) 12.6
c) 126
d) 1260

17) Aşağıdakilerden hangisi C# veri tipi değildir?

a) integer
b) string
c) boolean
d) form

18) c = a + b / 2; komut satırının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) a ve b değişkenlerinin ortalamasını c değişkenine aktarır
b) a ve b değişkeninin değerlerinin toplamını 2’ye böler, sonucu c değişkenine aktarır.
c) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır
d) b değişkeninin değerinin yarısını a değişkeni ile toplayıp sonucu c değişkenine aktarır.

19) int a; komut satırı ne anlama gelir?

a) a değişkenine 100 sayısını atar
b) a değişkenini integer tipinde tanımlar
c) a değişkenini hafızadan siler
d) Hata verir

20) Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutudur?

a) while
b) if
c) switch
d) convert

21) Aşağıdakilerden hangisi döngü komutudur?

a) while
b) if
c) switch
d) convert

22) Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?
a) Sabit b) Değişken c) Program d) Hiçbiri
23) Program içerisinde açıklama yapmak için hangi karakterler kullanılır?
a) /* */ b) { } c) ( ) d) “ ”
24) Bir nesnenin form üzerinde görünüp görünmemesi o nesnenin hangi özelliği ile sağlanır?
a) Visible b) Enabled c) Text d) Font
25) Bir nesnenin form üzerinde aktif veya pasif edilmesi o nesnenin hangi özelliği ile sağlanır?
a) Visible b) Enabled c) Text d) Font

3.782 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri