Öğrenci Kayıt Örneği Dizilerle C# Windows Form Application

Bu örneğimizde dizilere kayıt ekleme , kaydı gösterme ve kayıtlar arasında gezinme işlemi yapılmaktadır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication3
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }//Dizlerimizi Global Tanımlıyoruz.

    string[] ad = new string[10];
    string[] sinif = new string[10];
    string[] tc = new string[10];
    string[] memleket = new string[10];
    string[] cinsiyet = new string[10];
    string[] dtarih = new string[10];
    int i=0;
//Textboxları temzilemek için temizle fonksiyonu oluşturduk
    void temizle()
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
      checkBox1.Checked=false;
      checkBox2.Checked =false;

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Kayıt Ekleme
      ad[i] = textBox1.Text;
      sinif[i] = textBox2.Text;
      tc[i] = textBox3.Text;
      memleket[i] = textBox4.Text;
      if (checkBox1.Checked) { cinsiyet[i] = "Erkek"; }
      if (checkBox2.Checked) { cinsiyet[i] = "Bayan"; }
      dtarih[i] = dateTimePicker1.Text;
      i++;
      temizle();

     }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Kaydı Görüntüleme
      i--;
      label13.Text = ad[i];
      label14.Text = sinif[i];
      label15.Text = tc[i];
      label16.Text = memleket[i];
      label17.Text = cinsiyet[i];
      label18.Text = dtarih[i];
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      i--; //Bir Önceki Kayıta Getirme
      label13.Text = ad[i];
      label14.Text = sinif[i];
      label15.Text = tc[i];
      label16.Text = memleket[i];
      label17.Text = cinsiyet[i];
      label18.Text = dtarih[i];

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      i++; //Bir Sonraki Kayıta Getirme
      label13.Text = ad[i];
      label14.Text = sinif[i];
      label15.Text = tc[i];
      label16.Text = memleket[i];
      label17.Text = cinsiyet[i];
      label18.Text = dtarih[i];

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      temizle();
    }
  }
}

8.682 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri