openFileDialog Kontrolü C#

Kullanıcının bir dosya seçmesini istediğimiz durumlarda kullanılan bir kontroldür.openFileDialog Komutları:
Diyalog penceresini açmak için
openFileDialog1.ShowDialog();
komutu kullanılır.
Genel Kullanımı:
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
//Diyalog kutusundan dosya seçildikten sonra yapılacak işlemler.

}

Örnek:
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
pictureBox1.Image = Image.FromFile(openFileDialog1.FileName);
}

– openFileDialog1.Title()
openFileDialog penceresinin başlığını belirler. openFileDialog1.ShowDialog() komutundan önce kullanılmalıdır. Çünkü pencere açıldıktan sonra Title’ a değer atasanız bile formun başlığı değişmeyecektir.
openFileDialog1.Title = “Lütfen Dosya Seçiniz”;
openFileDialog1.ShowDialog();

– openFileDialog1.Filter()
openFileDialog penceresindesadece belirli uzantılı dosyaların listelenmesini istiyorsanız bu kodu kullanmalısınız.

openFileDialog1.Title = “Lütfen Dosya Seçiniz”;
openFileDialog1.Filter = ” (*.jpg)|*.jpg|(*.png)|*.png”;
openFileDialog1.ShowDialog();
– openFileDialog1.FilterIndex()
Filtreleme yaparken varsayılan olarak hangisinin kullanılacağını belirler. Mesela openDialog penceresi ilk açıldığın varsayılan olarak belirlenen değer jpg ise önce jpg resimler çıkar.
openFileDialog1.Title = “Lütfen Dosya Seçiniz”;
openFileDialog1.Filter = ” (*.jpg)|*.jpg|(*.png)|*.png”;
openFileDialog1.FilterIndex = 1; // varsayılan olarak jpg uzantıları göster
openFileDialog1.ShowDialog();

– openFileDialog1.InitialDirectory
openFileDialog penceresinin varsayılan olarak açılması istenilen klasörün yolunu belirler.
openFileDialog1.Title = “Lütfen Dosya Seçiniz”;
openFileDialog1.Filter = ” (*.jpg)|*.jpg|(*.png)|*.png”;
openFileDialog1.FilterIndex = 1;
openFileDialog1.InitialDirectory = “C:\\blog”;
openFileDialog1.ShowDialog();

– openFileDialog1.Multiselect
True değeri aktarılırsa openDialog penceresinde shift tuşuna basarak birden fazla dosya seçilebilinir.
openFileDialog1.Title = “Lütfen Dosya Seçiniz”;
openFileDialog1.Filter = ” (*.jpg)|*.jpg|(*.png)|*.png”;
openFileDialog1.FilterIndex = 1;
openFileDialog1.InitialDirectory = “C:\\Documents and Settings\\Sinavevi\\Desktop\\blog”;
openFileDialog1.Multiselect = true;
openFileDialog1.ShowDialog();

– openFileDialog1.FileNames
seçilen dosyanın yolunu belirler. Mesela seçilen dosyanın yolunu bir textbox a yazdıralım.
openFileDialog1.Title = “Lütfen Dosya Seçiniz”;
openFileDialog1.Filter = ” (*.jpg)|*.jpg|(*.png)|*.png”;
openFileDialog1.FilterIndex = 1;
openFileDialog1.InitialDirectory = “C:\\Documents and Settings\\Sinavevi\\Desktop\\blog”;
openFileDialog1.Multiselect = true;
openFileDialog1.ShowDialog();
foreach (string str in openFileDialog1.FileNames)
textBox1.Text = str;

1.222 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri